Samenvatting

Als je scriptie af is, rest je nog het schrijven van de samenvatting. In principe is de samenvatting een stuk tekst van ongeveer één A4-tje, na het titelblad en voor het voorwoord, waarin je jouw scriptie als het ware samenvat. Een lezer zou aan de hand van je samenvatting een compleet beeld van jouw onderzoek, theoretisch kader en conclusie moeten krijgen. Het is van belang dat je samenvatting één vloeiend geheel is. Je werkt dus niet puntsgewijs een lijst af met eisen, maar je produceert een lopend verhaal dat de lezer stimuleert om de rest van je scriptie te lezen. Over het algemeen heeft je samenvatting drie functies:

  • De titel uitgelegd

Ten eerste dient je samenvatting de titel van je gehele scriptie te verklaren. Doorgaans is je titel een reflectie van je onderzoek in één zin en dus fungeert het als geschikte kapstok om je samenvatting aan op te hangen.

  • Je scriptie samengevat

De belangrijkste functie van de samenvatting is om de lezer kort en bondig te vertellen wat er in jouw scriptie te vinden is. Ga voor jezelf na wat de belangrijkste punten uit jouw werk zijn. Wat was het onderwerp? Wat heb je gedaan? Wat viel je op? Wat was uiteindelijk de conclusie? Verwerk deze punten in een lopend en aantrekkelijk verhaal.

  • Je scriptie voorbereid

Als laatste dient de samenvatting de lezer voor te bereiden op de aankomende scriptie. Je legt bijvoorbeeld kort gehanteerde vaktaal uit en introduceert bedrijven en namen. Op deze manier is de lezer in meer of mindere mate voorbereid op belangrijke terminologie in jouw werk.

 

Samenvatting formuleren

Het formuleren van je samenvatting is een precies werk en kan daarom soms lastig zijn. Het is aan te bevelen om je samenvatting na te laten kijken door correctoren van Scriptium bij een inhouds- en/of structuurcheck. De scriptiebegeleiders kunnen je eventueel helpen bij het opzetten van de samenvatting. Hieronder volgen enkele tips:

 

  • Schrijf je samenvatting in de verleden tijd.

Als je een samenvatting schrijft is het onderzoek immers al uitgevoerd. Daarnaast is het van belang dat je dezelfde werkwoordsvorm consequent blijft gebruiken. Afwijkende werkwoordsvormen worden aangepast door taalcorrectoren.

 

  • Refereer terug naar de belangrijkste onderdelen uit je scriptie.

Ga na of je samenvatting beknopt de inhoud van je probleemstelling, doelstelling, eventuele hypothese(n), onderzoeksvraag, onderzoeksopzet, conclusie en discussie bevat. Soms kan het schrijven van de samenvatting een confrontatie zijn met afwijkingen of onjuistheden in de structuur van je scriptie. Het is daarom aan te bevelen het schrijven van je samenvatting niet te laten liggen tot vlak voor je deadline. Gebruik het als een laatste checklist om zeker te stellen dat je scriptie alle vereiste onderdelen bevat die in de juiste volgorde verwerkt zijn.

 

  • Leg afkortingen uit of gebruik volledige namen en begrippen.

Het is de bedoeling dat de lezer de samenvatting kan begrijpen zonder de rest van je scriptie door te hoeven bladeren. Een afkorting van een bedrijfsnaam is voor de lezer van de samenvatting nieuw en kan verwarring veroorzaken. Het is overigens sowieso niet aan te bevelen te veel afkortingen in een scriptie te gebruiken. Het sluit niet aan bij een academische en professionele schrijfstijl omdat het getuigt van ‘lui schrijven’.

 

  • Houd als richtlijn voor de lengte maximaal één A4’tje aan.

Als richtlijn voor de lengte van je samenvatting wordt over het algemeen aangehouden dat de samenvatting ongeveer 5% van de totale lengte van je scriptie moet zijn. Toch is het aan te bevelen de samenvatting nooit langer dan een A4’tje te laten zijn omdat de beknoptheid anders in het geding komt. Een lezer moet de samenvatting snel kunnen lezen en een compleet beeld kunnen krijgen van jouw scriptie. Als de samenvatting te lang is, haakt de lezer af.

 

Kernwoorden

Omdat scripties vandaag de dag vaak worden opgenomen in onlinedatabanken, kan een opleiding eisen dat je kernwoorden aanlevert. Deze kernwoorden worden vervolgens bij het invoeren van jouw scriptie in de databank toegevoegd zodat lezers je scriptie gebaseerd op die zoekwoorden kunnen vinden. Mocht jouw opleiding van jou eisen dat je kernwoorden aanlevert, dan kun je die in een enkele regel vermelden onder je samenvatting. Geschikte kernwoorden zijn sleutelwoorden die jouw scriptie samenvatten. Denk bijvoorbeeld aan je onderwerp, onderzoeksmethode of namen van modellen en analyses.

Laat een reactie achter