Inleiding

Na het voorblad, de inhoudsopgave, het voorwoord en de samenvatting, volgt de inleiding, een vast onderdeel van een scriptie. Hoewel het niet het eerste onderdeel is dat de lezers van je scriptie lezen, is het wel het eerste onderdeel van je daadwerkelijke onderzoek. De inleiding is een vast onderdeel van de scriptiestructuur en dient te bestaan uit een aantal standaardonderdelen:

  1. De aanleiding van je onderzoek
  2. De scope van je onderwerp
  3. De relevantie van je onderzoek
  4. Een overzicht van de beschikbare literatuur
  5. De doelstelling
  6. De probleemstelling
  7. De onderzoeksvraag en deelvragen
  8. Het overzicht van onderzoeksopzet
  9. De leeswijzer

 

De aanleiding van je onderzoek

Zie de aanleiding van je onderzoek als de centrale inleidende paragraaf van je gehele scriptie. In feite vertel je aan de lezer waarom je juist voor dit onderwerp en dit onderzoek gekozen hebt. Je motiveert de lezer om jouw scriptie te lezen met je aanleiding, dus het mag best elementen van een anekdote bevatten. Ga eens na hoe je bij het onderwerp van je scriptie kwam en wat je motiveerde om dit onderwerp te kiezen. Misschien zat je in een restaurant de menukaart aan een vriend met een gezichtsbeperking voor te lezen en vond je het vreemd dat restaurants niet vaker menukaarten in braille aanbieden. Een beknopte beschrijving van deze gebeurtenis als aanleiding voor je onderzoek naar de bereidwilligheid van restauranthouders om een menukaart in braille aan te bieden is zeer geschikt als aanleiding.

 

Scope

Het Engelse woord ‘scope’ betekent min of meer ‘afbakening’. De scope van je onderwerp betekent dus eigenlijk de afbakening van je onderwerp. In dit onderdeel introduceer je het onderwerp van je scriptie en baken je het direct af. Tevens dien je jouw afbakeningen te voorzien van een beredenering. Stel we spitsen ons onderzoek naar de bereidwilligheid van restauranthouders om menukaarten in braille aan te bieden toe op restaurants in Amsterdam, dan dien je ook te vermelden waarom je nu juist voor Amsterdam hebt gekozen.

 

Relevantie

Het onderdeel relevantie beschrijft waarom jouw onderzoek nu juist relevant is. Deze relevantie kan verdeeld worden in twee categorieën: wetenschappelijke/theoretische relevantie en maatschappelijke relevantie. Je onderzoek dient minstens in één van deze categorieën relevant te zijn, maar kan ook aan beide relevantievelden bijdragen. Wetenschappelijke/theoretische relevantie heeft betrekking op de huidige hoeveelheid kennis over een bepaald onderwerp en de uitbreiding daarvan. Als jouw onderzoek informatie oplevert op wetenschappelijk niveau die tot nog toe niet bestond, is jouw onderzoek wetenschappelijk relevant.

          De maatschappelijke relevantie wordt bepaald door jouw onderzoek in verband te brengen met de buitenwereld. Vraag jezelf af wie of wat baat heeft bij de resultaten van je onderzoek. In ons voorbeeld is dat de doelgroep van mensen die eten bij restaurants en een gezichtsbeperking hebben. De maatschappelijke relevantie van jouw onderzoek is dan dus dat het ervoor kan zorgen dat restauranthouders aan leden van de doelgroep menukaarten in braille gaan aanbieden.

 

Beschikbare literatuur

Pas in het onderdeel dat je literatuuronderzoek beschrijft, presenteer je een diepgaande analyse van bestaande wetenschappelijke literatuur. In de inleiding is het van belang dat je kort weergeeft welke wetenschappelijke werken de basis hebben gevormd voor jouw onderzoek. Het is uiteraard van belang dat je op correcte wijze naar de vermelde werken verwijst.

 

Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvraag

Het hart van je scriptie is te vinden in de doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvraag. Voor meer informatie over deze onderwerpen verwijzen we je door naar de volgende artikelen:

 

Overzicht van de onderzoeksopzet

In de methodesectie van je scriptie ga je dieper in op de onderzoeksopzet. Je beschrijft daar in detail hoe je onderzoek eruit ziet en waarom je gekozen hebt voor je onderzoeksmethode, variabelen en parameters. In de inleiding geef je een kort overzicht van je gekozen methodiek en de manier waarop resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt.

 

Leeswijzer

De leeswijzer bevat een kort overzicht van wat de lezer van je scriptie kan verwachten. Per hoofdstuk geef je kort weer wat erin te vinden is. Voor meer informatie over de leeswijzer kun je het volgende artikel raadplegen: een leeswijzer schrijven.

 

Wil je je scriptie of verslag laten nakijken? De correctoren van Scriptium staan 24 uur per dag en 7 dagen per week tot je beschikking.

 

 

Laat een reactie achter