De inleiding

Na het voorblad, de inhoudsopgave, het voorwoord en de samenvatting, volgt de inleiding. Dit is een vast onderdeel van een scriptie. Hoewel het niet het eerste onderdeel is dat de lezers lezen, is het wel het eerste onderdeel van het daadwerkelijke onderzoek. De inleiding maakt deel uit van de structuur van een scriptie. Het dient te bestaan uit een aantal onderdelen:

De aanleiding van je onderzoek

Zie de aanleiding van je onderzoek als de inleidende paragraaf van de hele scriptie. In feite vertel je aan de lezer waarom je juist voor dit onderwerp en dit onderzoek gekozen hebt. Je motiveert de lezer om de scriptie te lezen. Het mag dus best elementen van een anekdote bevatten. Ga eens na hoe je bij het onderwerp van de scriptie kwam en wat je motiveerde om dit onderwerp te kiezen. Misschien zat je in een restaurant de menukaart aan een vriend met een gezichtsbeperking voor te lezen en vond je het vreemd dat restaurants niet vaker menukaarten in braille aanbieden. Deze gebeurtenis is geschikt als aanleiding voor het onderzoek naar de bereidwilligheid van restauranthouders om een menukaart in braille aan te bieden.

Als noot moet wel gezegd worden dat veel onderwijsinstellingen eisen dat je ook een academische aanleiding formuleert. Eigenlijk bedoelen ze daarmee dat je moet aangeven welk academisch onderzoek dat reeds is uitgevoerd de aanleiding vormt voor jouw onderzoek.

De scope van je onderzoek

Het Engelse woord ‘scope’ betekent min of meer ‘afbakening’. De scope van het onderwerp betekent dus eigenlijk de afbakening van je onderwerp. In dit onderdeel introduceer je het onderwerp van de scriptie en baken je het direct af. Tevens dien je jouw afbakeningen te voorzien van een beredenering. Stel we spitsen ons onderzoek naar de bereidwilligheid van restauranthouders om menukaarten in braille aan te bieden toe op restaurants in Amsterdam. Dan dien je ook te vermelden waarom nu juist voor Amsterdam is gekozen.

De relevantie van je onderzoek

Het onderdeel relevantie beschrijft waarom jouw onderzoek relevant is. Deze relevantie kan verdeeld worden in twee categorieën: wetenschappelijke (theoretische) relevantie, maatschappelijke relevantie en praktische relevantie. Je onderzoek dient minstens in één van deze categorieën relevant te zijn. Het kan ook op alle drie de categorieën relevant zijn.

Wetenschappelijke relevantie heeft betrekking op de huidige kennis over een bepaald onderwerp en de uitbreiding daarvan. Als jouw onderzoek informatie oplevert op wetenschappelijk niveau die tot nog toe niet bestond, is je onderzoek wetenschappelijk relevant.

De maatschappelijke relevantie wordt bepaald door jouw onderzoek in verband te brengen met de buitenwereld. Vraag jezelf af wie of wat baat heeft bij de resultaten van je onderzoek. In ons voorbeeld is dat de doelgroep van mensen die eten bij restaurants en een gezichtsbeperking hebben. De maatschappelijke relevantie van jouw onderzoek is dus dat het ervoor kan zorgen dat restauranthouders aan leden van de doelgroep menukaarten in braille gaan aanbieden.

Beschikbare literatuur

Pas in het literatuuronderzoek presenteer je een diepgaande analyse van bestaande wetenschappelijke literatuur. In de inleiding is het van belang dat je kort weergeeft welke wetenschappelijke werken de basis hebben gevormd voor jouw onderzoek. Het is uiteraard van belang dat je op correcte wijze naar de vermelde werken verwijst.

Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvraag

De basis van je scriptie is te vinden in de doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvraag. Voor meer informatie over deze onderwerpen verwijzen we je door naar de volgende artikelen: 

Overzicht van de onderzoeksopzet

In de methodesectie van je scriptie ga je dieper in op de onderzoeksopzet. Je beschrijft daar in detail hoe het onderzoek eruit ziet. Daarnaast leg je uit waarom je gekozen hebt voor deze onderzoeksmethode en variabelen. In de inleiding geef je een kort overzicht van de gekozen methodiek en de manier waarop resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt.

De leeswijzer

De leeswijzer bevat een kort overzicht van de opbouw van je scriptie. Per hoofdstuk geef je weer wat erin te vinden is. De leeswijzer is doorgaans maximaal een derde van een pagina. Voor meer informatie over de leeswijzer kun je het volgende artikel raadplegen: een leeswijzer schrijven.

Hulp van Scriptium

Wil je graag hulp van een professional bij het opstellen of schrijven van de inleiding? Scriptium kan helpen met persoonlijke scriptiebegeleiding. Ben je al klaar met de scriptie? Laat wat je al geschreven hebt dan nakijken door een professionele corrector. Liever eerst advies over welke vorm van hulp bij jou past? Stuur een bericht aan Scriptium, en we komen zeer gauw bij je terug.

Laat een reactie achter