Wat staat er in de inleiding van een scriptie?

Na het voorblad, de inhoudsopgave, het voorwoord en de samenvatting, volgt de inleiding. Dit is een vast onderdeel van een scriptie. Hoewel het niet het eerste onderdeel is dat de lezers lezen, is het wel het eerste onderdeel van het daadwerkelijke onderzoek. De inleiding maakt deel uit van de structuur van een scriptie. Het dient te bestaan uit een aantal onderdelen:

De aanleiding van je onderzoek

Zie de aanleiding van je onderzoek als de inleidende paragraaf van de hele scriptie. In feite vertel je aan de lezer waarom je juist voor dit onderwerp en dit onderzoek gekozen hebt. Je motiveert de lezer om de scriptie te lezen. Het mag dus best elementen van een anekdote bevatten. Ga eens na hoe je bij het onderwerp van de scriptie kwam en wat je motiveerde om dit onderwerp te kiezen. Misschien zat je in een restaurant de menukaart aan een vriend met een gezichtsbeperking voor te lezen en vond je het vreemd dat restaurants niet vaker menukaarten in braille aanbieden. Deze gebeurtenis is geschikt als aanleiding voor het onderzoek naar de bereidwilligheid van restauranthouders om een menukaart in braille aan te bieden.

Er moet wel gezegd worden dat veel onderwijsinstellingen eisen dat je ook een academische aanleiding formuleert. Eigenlijk bedoelen ze daarmee dat je moet aangeven welk academisch onderzoek dat reeds is uitgevoerd de aanleiding vormt voor jouw onderzoek. Aan de hand van bestaand academisch onderzoek toon je de relevantie aan van het onderzoek dat jij hebt geschreven en welke ‘research gap’ jij hebt ingevuld. Hierbij moet de urgentie van jouw onderzoek in je tekst terugkomen, zodat je de lezer motiveert om door te lezen.

De scope van je onderzoek

Ook moet in de inleiding de scope van het onderzoek duidelijk worden. Het Engelse woord ‘scope’ betekent min of meer ‘afbakening’. De scope van het onderwerp betekent dus eigenlijk de afbakening van je onderwerp. In dit onderdeel introduceer je het onderwerp van de scriptie en baken je het direct af. Tevens dien je jouw afbakeningen te voorzien van een beredenering. Stel, je doet onderzoek naar de bereidwilligheid van restauranthouders om menukaarten in braille aan te bieden. Om dit onderwerp af te bakenen, spits je het toe op restaurants in Amsterdam. Dan dien je ook te vermelden waarom nu juist voor Amsterdam is gekozen. Dit kan natuurlijk verschillende redenen hebben, maar je moet het wel verantwoorden.

De relevantie van je onderzoek

Zoals eerder genoemd, beschrijft het onderdeel relevantie waarom jouw onderzoek relevant is. Deze relevantie kan verdeeld worden in drie categorieën: wetenschappelijke (theoretische) relevantie, maatschappelijke relevantie en praktische relevantie. Je onderzoek dient minstens in één van deze categorieën relevant te zijn. Het kan ook op alle drie de categorieën relevant zijn.

Wetenschappelijke relevantie heeft betrekking op de huidige kennis over een bepaald onderwerp en de uitbreiding daarvan. Als jouw onderzoek informatie oplevert op wetenschappelijk niveau die tot nog toe niet bestond, is je onderzoek wetenschappelijk relevant. Dit word ook wel de ‘research gap’ genoemd, die je invult met jouw onderzoek.

De maatschappelijke relevantie wordt bepaald door jouw onderzoek in verband te brengen met de buitenwereld. Vraag jezelf af wie of wat baat heeft bij de resultaten van je onderzoek. In ons voorbeeld is dat de doelgroep van mensen die eten bij restaurants en een gezichtsbeperking hebben. De maatschappelijke relevantie van jouw onderzoek is dus dat het ervoor kan zorgen dat restauranthouders aan leden van de doelgroep menukaarten in braille gaan aanbieden.

Als laatste is er praktische relevantie. Wanneer een onderzoek praktisch relevant is, is het meestal voor een specifieke context bedoeld, zoals een bedrijf of organisatie. Draagt jouw scriptie bij aan een oplossing van een specifiek probleem binnen een bedrijf? Dan is jouw onderzoek hoogstwaarschijnlijk praktisch relevant.

Beschikbare literatuur

Bij het schrijven van je inleiding gebruik je bestaande literatuur. Maar pas op: in het literatuuronderzoek presenteer je pas een diepgaande analyse van bestaande wetenschappelijke literatuur. In de inleiding is het van belang dat je kort weergeeft welke wetenschappelijke werken de basis hebben gevormd voor jouw onderzoek. Het is uiteraard van belang dat je op correcte wijze naar de vermelde werken verwijst.

Afhankelijk van je studie of opleiding, behandel je in je inleiding ook al deels de bestaande relevante literatuur, om zo de ‘status quo’ vast te stellen. Dit helpt jou dan bij het formuleren van je onderzoeksvraag. Controleer of dit bij jouw scriptie het geval moet zijn in je syllabus, of vraag het aan je scriptiebegeleider.

Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvraag

De basis van je scriptie is te vinden in de doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvraag. Veel studenten vinden het lastig om de doelstelling, probleemstelling en de onderzoeksvraag te onderscheiden. Dat is niet zo vreemd, want ze staan sterk met elkaar in verband.

De doelstelling beschrijft het doel van het onderzoek. Wat gaat het onderzoek bereiken? Waar gaat het inzicht in bereiken? Dit verschilt van een probleemstelling in dat het zich niet per se focust op de inhoud van het probleem. Echter, meestal is het doel van een scriptie een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. Dus vervolgens beschrijft de probleemstelling het probleem dat wordt onderzocht in het onderzoek. Wat ga je precies onderzoeken?

Op basis van de doelstelling en de probleemstelling wordt de onderzoeksvraag of hoofdvraag geformuleerd. Dit is de centrale vraag die beantwoord gaat worden in het onderzoek. De doelstelling en probleemstelling zijn in gewone zinsvorm geschreven, terwijl de onderzoeksvraag in vraagvorm is geschreven.

Voor meer uitgebreide informatie over deze onderwerpen verwijzen we je door naar de volgende artikelen: 

Overzicht van de onderzoeksopzet

In de methodesectie van je scriptie ga je dieper in op de onderzoeksopzet. Je beschrijft daar in detail hoe het onderzoek eruit ziet. Daarnaast leg je uit waarom je gekozen hebt voor deze onderzoeksmethode en variabelen. In de inleiding geef je meestal een kort overzicht van de gekozen methodiek en de manier waarop resultaten zijn geanalyseerd en verwerkt. Maar hier ga je nog niet dieper in op de verdere uitwerking van de methodologie. Het is vooral belangrijk dat je laat zien hoe je de onderzoeksvraag en deelvragen hebt beantwoord.

De leeswijzer

De leeswijzer bevat een kort overzicht van de opbouw van je scriptie. Per hoofdstuk geef je weer wat erin te vinden is. De leeswijzer is doorgaans maximaal een derde van een pagina. Voor meer informatie over de leeswijzer kun je het volgende artikel raadplegen: een leeswijzer schrijven.

Voorbeeld van een inleiding voor je scriptie

Titel: Het effect van mindfulness op stress bij studenten

Inleiding

Stress is een veelvoorkomend probleem onder studenten. Door de hoge werkdruk, de vele deadlines en de sociale druk die zij ervaren, kunnen studenten snel overbelast raken en klachten ontwikkelen als vermoeidheid, angst en somberheid. Er zijn verschillende interventies ontwikkeld om stress bij studenten te verminderen, waaronder mindfulness.

Mindfulness is een vorm van meditatie waarbij men zich richt op het bewust worden van het huidige moment, zonder oordeel of interpretatie. Het is bewezen effectief te zijn bij het verminderen van stress en het verbeteren van de mentale gezondheid bij diverse doelgroepen, waaronder studenten. Ondanks de groeiende populariteit van mindfulness als interventie, is er nog weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit ervan bij Nederlandse studenten.

Het doel van deze scriptie is daarom om te onderzoeken of mindfulness een effectieve interventie is bij het verminderen van stress bij Nederlandse studenten. Hierbij wordt gekeken naar de mate waarin mindfulness de stressniveaus verlaagt en de mentale gezondheid verbetert. Dit onderzoek kan bijdragen aan een beter begrip van de effectiviteit van mindfulness als interventie bij stress onder Nederlandse studenten.

Hoe lang moet de inleiding zijn?

In tegenstelling tot de samenvatting of het abstract van een scriptie, heeft de inleiding meestal geen harde eis qua lengte. Je hoeft dus niet alles op één pagina te vermelden. Maar meestal is de inleiding tussen de 10% en 20% van je scriptie. Het is bij uitstek een onderdeel van je scriptie dat beknopt moet zijn.

Hulp van Scriptium

Wil je graag hulp van een professional bij het opstellen of schrijven van de inleiding? Scriptium kan helpen met persoonlijke scriptiebegeleiding. Ben je al klaar met de scriptie? Laat wat je al geschreven hebt dan nakijken door een professionele corrector. Liever eerst advies over welke vorm van hulp bij jou past? Stuur een bericht aan Scriptium, en we komen zeer gauw bij je terug.

10 reacties

 1. Beste Scriptium,

  Ik doe een actieonderzoek en daarom. Het gaat over een lesmethode die ik deels zelf heb ontwikkeld en in de klassen die ik lesgeef toepas. Mag ik dan ook de ik-vorm gebruiken?

 2. Hallo Frederique,
   
  Bedankt voor je vraag. De algemene regel is dat de ik-vorm vanaf de inleiding tot de reflectie niet wordt gebruikt in een scriptie of onderzoek. Bij actieonderzoek, waarbij de onderzoeker zelf deel uitmaakt van het onderzoek, wordt de ik-vorm weleens gehanteerd. Toch geniet het ook in zo’n onderzoek niet de voorkeur. Het is ten eerste niet nodig, ook niet bij een actieonderzoek. Ten tweede dien je op z’n minst de schijn te wekken dat je onderzoek objectief is. Daar leent de passieve zinsvorm zich beter voor, of het gebruik van ‘de onderzoeker’ in plaats van ‘ik’. Het gaat ook om de toon, en de toon wordt wetenschappelijker als je de ik-vorm vermijdt. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de eisen van je begeleider. 

 3. Hoi,

  Dank voor jullie nuttige artikel. Ik heb veel aan deze site!
  Ik heb ook nog een vraag: ik moet mijn scriptie inkorten. Daarom ik wil de inleiding inkorten door de relevantie weg te halen. Ik vraag me af of relevantie verplicht is en of ik dat gedaan kan?

 4. Hallo Cheesecake,
   
  Mooi om te horen dat we je kunnen helpen met onze artikelen 🙂 Om op je vraag te antwoorden: dat hangt af van de eisen van je opleiding of begeleider. Als er expliciet in je beoordelingsformulier of handleiding staat dat de relevantie moet worden beschreven, dan is het niet slim om die te schrappen. Je kunt voor de zekerheid aan je begeleider vragen of je dat kunt doen. 

 5. Bedankt voor jullie heldere uitleg! Mijn vraag is: ik moet mijn organisatie beschrijven en ik vraag me af of ik dat in de inleiding of in de theorie (interne analyse) moet doen

 6. bedankt, Shaina! We helpen je graag. In de interne analyse beschrijf je sowieso verschillende aspecten van het bedrijf, waaronder de organisatie zelf. Je kunt daarnaast in de inleiding heel kort aangeven wat voor organisatie het is, zodat de lezers dat weten, maar je hoeft daar meestal niet de interne structuur te beschrijven.

 7. Normaliter is de inleiding geen genummerd hoofdstuk en begint het eerste hoofdstuk bij het theoretisch kader, dat na de inleiding volgt.

 8. Dag,
  Moet je in een Inleiding (en Samenvatting) ook aan bronvermelding doen, of is dat in die onderdelen niet gebruikelijk?
  Groet!
  Frits

 9. Hallo Frits,
   
  Het is beter dat je samenvatting vrij van bronnen is. Soms is het echter bijna onvermijdelijk om ook een bron in je samenvatting te plaatsen. Bijvoorbeeld bij het opnoemen van feiten: ‘43% van de Nederlanders heeft ooit te maken gehad met fysieke bedreiging’.
   
  In de inleiding is het gebruikelijk dat er bronnen worden gebruikt. Vooral als er in de inleiding al theorie wordt besproken.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?