Click Fraud Protection

Controle bronnen: Binnen 24 uur geoptimaliseerde Bronnenlijst 4.43/5 (23)

Academisch verwijzen

Bij Scriptium kun je jouw APA onderwerpen aan controle, bronnen en verwijzingen. Om te zorgen dat academische teksten overal ter wereld herkenbaar en betrouwbaar zijn, is door internationale onderwijsinstituten bepaald dat er op correcte wijze moet worden omgegaan met bronvermeldingen en verwijzingen. APA is de meest gebruikte vorm van bronverwijzing. In de basis verwijzen we middels een erkende verwijzingsstijl naar geraadpleegde bronnen om te voorkomen dat plagiaat ontstaat, om de validiteit van een academische tekst te verhogen en om de auteurs- en eigendomsrechten van schrijvers van academisch werk te eren. Alles wat je als student voor je opleiding schrijft, of het nu een tussentijdse paper is of je bachelorscriptie, dient voorzien te worden van een correcte bronvermelding in de stijl die jouw onderwijsinstelling van je eist. Naast het daadwerkelijk ontwikkelen en schrijven van een tekst, kan het een enorme klus zijn om alle richtlijnen en regels op de juiste wijze toe te passen. Scriptium controleert jouw bronnenlijst en de bronverwijzingen in de tekst al binnen 24 uur.

Wat doen we?

 

Bronnoteringen in de literatuurlijst controleren

Bronverwijzingen in de lopende tekst controleren

Vermelde bronnen in de tekst vergelijken met de lijst, en andersom

Interpunctie- & schrijffouten markeren, feedback geven in opmerkingen

Bronnencontrole van Scriptium

 

Zeer nauwkeurig

Volgens actuele APA-richtlijnen

Betrouwbaar

Al binnen 24 uur

 

* Deze prijzen gelden voor 3 pagina’s aan bronnen. Voor elke pagina boven de 3 komt er €14,95 bij
**De controle van bronvermeldingen in de lopende tekst bedraagt eenmalig €16,95

 

Je kunt op aanvraag de bronnenlijst en verwijzingen in jouw scriptie of tekst laten nakijken door een specialist in dienst van Scriptium. Stuur je verzoek in een e-mail naar [email protected] en in overleg bepalen we dan een deadline en prijs. Let er wel op dat we enkel APA nakijken.

Controle bronnen – APA

De American Psychological Association ontwikkelde in 1952 een handboek voor academisch verwijzen. Ditzelfde handboek, inmiddels de zesde editie, vindt vandaag de dag wereldwijde toepassing. Het is ontwikkeld voor publicaties binnen de sociale wetenschappen, maar sinds de jaren 50 is het wereldwijd toonaangevend voor bronverwerking in academische publicaties. Raadpleeg voor meer informatie over APA onze blogs betreffende dit onderwerp.

Controle bronnen – Chicago

The Chicago Manual of Style biedt twee verschillende stijlen die beide wereldwijd gehanteerd worden binnen geschiedeniswetenschap en antropologie. Voor deze laatste studierichting heeft de American Anthropological Association een variant, de AAA-stijl, ontwikkeld. De twee stijlen, author-date style en notes en bibliography style, zijn te vinden in het handboek dat verkrijgbaar is als hardcover. Het is ook online beschikbaar voor studenten.

Controle bronnen – Harvard

De Harvard-stijl is een stijl die niet door een instituut in stand wordt gehouden. De stijl lijkt erg op APA en verscheidene internationale onderwijsinstellingen hebben het op zich genomen om richtlijnen te ontwikkelen. Het resultaat daarvan is dat er geen eenduidige Harvard-stijl bestaat en dat er verschillende handboeken beschikbaar zijn. Voornamelijk de economische wetenschappen en studies maken gebruik van Harvard.

Controle bronnen – Vancouver

De International Committee of Medical Journal Editors ontwikkelde een stijl specifiek gericht op publicaties in de medische wetenschappen. De stijl werkt met een 

nummersysteem, waardoor de Vancouver-stijl sterk afwijkt van de overige verwijzingsstijlen. Naast de Vancouver-stijl wordt binnen de medische wetenschappen gebruik gemaakt van de NLM-stijl ontwikkeld door de National Library of Medicine en van de AMA-stijl, tevens een numeriek systeem.

Controle bronnen – Leidraad voor Juridische Auteurs

Aangezien er in juridische teksten veelvuldig verwezen wordt naar wetboeken en –documenten, heeft Wolters Kluwer een leidraad specifiek voor juridische auteurs ontwikkeld. Deze leidraad is verkrijgbaar via de website van Kluwer of kan online ingezien worden. Men hanteert de Leidraad van Kluwer met name binnen de Nederlandse rechtswetenschappen. Voor internationaal recht gelden andere regels.

Controle bronnen – MLA

De Modern Language Association, opgericht in 1883, houdt zich bezig met het ontwikkelen van richtlijnen en regels met betrekking tot bronverwerking specifiek gericht op publicaties op het gebied van literatuur- en kunstwetenschappen. Literatuur- en kunststudies hanteren doorgaans dus ook de MLA-stijl. De stijl is gebaseerd op APA en alleen enigszins aangepast zodat de stijl meer gericht is op het verwerken van literatuur en kunst in een academische publicatie.

Scriptium.nl