De kers op de taart

Je hebt er inmiddels uren schrijven en onderzoek doen op zitten. Nu is het dan echt zover: je bent aangekomen bij het schrijven van je conclusie. Dit is het onderdeel waarin je eindelijk met de door jou behaalde resultaten van je onderzoek antwoord mag gaan geven op waar het allemaal om draait: de onderzoeksvraag.

Met het schrijven van de conclusie rond je je scriptie af. Maar hoe zorg je nu dat jouw conclusie een echte knaller is om mee af te sluiten? Om je een helder beeld te geven en op weg te helpen, wordt hieronder de opzet van het eindhoofdstuk uiteengezet.

Inhoud van de conclusie

Zoals hierboven al genoemd, gaat het in de conclusie om het antwoord op je onderzoeksvraag. Vandaar dat je meestal begint met het herhalen van de door jouw zorgvuldig gekozen onderzoeksvraag. Daarna zijn de deelconclusies van de deelvragen die je reeds in je resultaten hebt genoemd aan de beurt.

Vervolgens kies je voor de meest relevante resultaten die je kunt gebruiken om je onderzoeksvraag te beantwoorden. Het beantwoorden van de onderzoeksvraag is dan ook de volgende en laatste stap. Dit doe je zo uitgebreid mogelijk. Je mag hier dus ook zeker een aanzienlijk deel van het woordenaantal aan besteden. De lengte van een conclusie verschilt per scriptie en per opleiding. Het is ook afhankelijk van de lengte van de scriptie. Je legt zo duidelijk mogelijk uit hoe je na het doen van het onderzoek tot deze conclusie bent gekomen. Sluit de conclusie af met een krachtige slotzin. Deze slotzin omvat meestal voor een laatste keer een samenvatting van het antwoord op je onderzoeksvraag.

Antwoord op de onderzoeksvraag vormgeven

Het antwoord op de onderzoeksvraag kun je op twee manieren vormgeven. Het ligt vooral aan je persoonlijke voorkeur welke van de twee opties je zult gebruiken.

De eerste optie is om aan het begin van de conclusie het antwoord te geven op je hoofdvraag. In de rest van het hoofdstuk wordt dit antwoord dan onderbouwd met behulp van jouw resultaten.

Een tweede mogelijkheid is om het antwoord op de onderzoeksvraag juist aan het eind van het hoofdstuk te geven. Kies je hiervoor, dan werk je door middel van het beschrijven van de resultaten naar het antwoord toe. Met de beschreven resultaten kom je uit op het antwoord dat je dan aan het eind van de conclusie uitgebreid en duidelijk formuleert.

Let er bij de conclusie op dat je niet simpelweg de onderzoeksvraag formuleert met het bijbehorende antwoord, maar dat je de bevindingen van je conclusie beschrijvend weergeeft.

Extra aandachtspunten en tips

Hieronder zetten we een aantal extra tips voor je op een rij.

 • Net als bij het resultatenhoofdstuk is het ook in je conclusie van groot belang dat je de door jou gevonden informatie of behaalde resultaten niet subjectief interpreteert. Gebruik enkel je objectieve observaties van het onderzoek en geef hier dus nooit zelf een eigen invulling aan.

 • Wat je in de conclusie schrijft, dient altijd waar te zijn. Dat betekent dat het gebaseerd moet zijn op wat de resultaten van je onderzoek hebben opgeleverd, of op die van eerder onderzoek. Onduidelijke verbanden, meningen of verzonnen feiten doen afbreuk aan de kwaliteit van je onderzoek.

 • Ten derde is het een no-go om in je conclusie met nieuwe informatie te komen. De conclusie draait er juist om dat je de eerder benoemde resultaten bespreekt en daar je gevolgtrekking aan verbindt.

 • Ten vierde dien je de informatie te beperken tot alleen de meest relevante resultaten. Dit zijn de resultaten die antwoord geven op de deelvragen of hoofdvraag. Laat bijzaken in de conclusie achterwege. Wat hierbij aansluit is het feit dat er ook geen ruimte is voor voorbeelden in de conclusie. Je noemt alleen feiten en resultaten die geen verdere uitleg meer behoeven.

 • Werk je met hypotheses, dan worden de hypotheses in de conclusie niet beantwoord, maar verworpen of aangenomen. Als je kiest voor hypotheses, hoef je in principe niet ook nog eens deelvragen in de scriptie op te nemen. Dat maakt het nodeloos complex.

 • Ten slotte: de conclusie heet niet voor niets zo. Dat wil zeggen dat je niet enkel de reeds besproken en eerder verkregen informatie samenvat, maar dat je die informatie gebruikt om op basis daarvan verbanden te trekken.

Voorbeeld van een conclusie

conclusie scriptie blog - afbeelding 1

Hulp van een professional

Het conclusiehoofdstuk vormt het sluitstuk van je scriptie. In dit hoofdstuk toon je aan dat je logische verbanden kunt trekken en de resultaten kunt terugkoppelen naar de probleemstelling en onderzoeksvraag. Het gebeurt meer dan eens dat een scriptie wordt afgekeurd op een te zwakke conclusie. Twijfel je aan het niveau van je conclusies? Heb je moeite met het verwerken van het commentaar van je beoordelaar? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze experts hebben al meer dan 10.000 studenten geholpen bij het schrijven en verbeteren van hun scriptie. Daarbij staan zij 7 dagen per week voor je klaar. 

Raquel - planning voor huiswerk

Raquel is blogschrijfster bij Scriptium. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft een passie voor taal en communicatie, en schrijft diverse inhoudelijke artikelen over onderzoek doen, leren en studeren.

8 reacties

 1. Moet je alle deelvragen in je conclusie beantwoorden, of moet je ze al eerder behandelen, bijvoorbeeld in het resultatendeel?

 2. Dat hangt af van hoe de opbouw van je onderzoek is, en welke keuze je zelf maakt. Je kunt de deelvragen in je conclusie beantwoorden en ter afsluiting van dat hoofdstuk de hoofdvraag. Je kunt er ook voor kiezen de deelvragen eerder te beantwoorden, in de hoofdstukken die betrekking hebben op de betreffende deelvragen. Vervolgens beantwoord je dan in de conclusie alleen de hoofdvraag.

 3. daar zijn geen vaste regels voor. Je kunt de conclusie voor de discussie zetten of na de discussie. Dit hangt ook af van de eisen van je opleiding. Onze voorkeur gaat uit naar het plaatsen van de conclusie voor de discussie, omdat dit net iets logischer is. Na de conclusie (antwoord op de hoofdvraag) kun je dan in de discussie de tekortkomingen en beperkingen van het onderzoek bespreken.

 4. Hallo team Scriptium,

  Ik heb in mijn conclusie nog een paar bronvermeldingen staan. Ik vraag me nu alleen af of dat wel moet. Ik weet niet, maar ik vind het eigenlijk zelf niet goed staan.

 5. Hallo Tricksy,
   
  Het is niet gebruikelijk om in je conclusie nog bronvermeldingen te zetten. Deze bronnen staan als het goed is al in je onderzoek, dus wordt het een onnodige herhaling. Als het nieuwe bronnen zijn, is dat ook niet goed, want je dient geen nieuwe informatie in je conclusie op te nemen. Beter is het dus om bronvermelding in je conclusie te vermijden.

 6. Beste Scriptium,

  In mijn conclusie heb ik gebruik gemaakt van een aantal uitspraken van mijn respondenten. Moet ik hierbij alsnog een bronvermelding van het interview bij zetten? Deze uitspraak staat namelijk niet in de lopende tekst, maar sluit wel aan de resultaten.

 7. Hallo Tessa,
   
  Bedankt voor je vraag. In de conclusie neem je beter geen bronvermeldingen op. Daarnaast dient in de conclusie geen nieuwe informatie te staan. Het is ook geen goed idee om uitspraken van respondenten in een conclusie op te nemen. Een conclusie is voornamelijk een meta-analyse van de resultaten.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?