Het opstellen van een model

De kans is groot dat je voor je scriptie een conceptueel model moet opstellen. Zoiets is en blijft alleen voor veel studenten een beetje vaag en dus lastig om op te stellen. Dit omdat het opstellen van een conceptueel model vaak nieuw is en pas voor het eerst naar voren komt bij het schrijven van een scriptie. Een dergelijk model hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn! In deze blog leggen we daarom uit wat een conceptueel model precies is en hoe je deze eenvoudig kan opstellen.

 

Wat is een conceptueel model?

Het conceptual framework is een schematisch (gevisualiseerd) overzicht. In dit schematische overzicht geef je de verwachte oorzaak- en gevolgrelatie aan in je onderzoek. Een conceptueel model is, eenvoudig uitgelegd, een visuele weergave van de te beantwoorden vragen (onderzoeksvraag en deelvragen) in je scriptie. Zo’n model kan helpen met het creëren van duidelijkheid en overzicht. Je kunt namelijk in één opslag zien waar het scriptieonderzoek over gaat. Het is echter wel afhankelijk van het type onderzoek dat je gaat uitvoeren of een conceptueel model bijdraagt aan je scriptie. Over het algemeen gebruik je een conceptueel model bij een toetsend onderzoek of wanneer je verbanden of verschillen tussen variabelen gaat bestuderen. Een conceptueel model komt vrij snel aanbod in je scriptie. Deze maak je namelijk al in de ontwerpfase van je onderzoek, dus voor je begint met je daadwerkelijke onderzoek.

 

Hoe ziet een conceptueel model eruit?

Hoewel een conceptueel model misschien ingewikkeld klinkt, is het maken van dit model eigenlijk vrij eenvoudig. Eigenlijk is het een weergave van kaders met daartussen een aantal pijlen of lijnen. Je begint met de aanleiding, oftewel je probleemstelling of onderzoeksvraag en deze plaats je in een kader. Maar, voor we beginnen met de complete uitleg van het model, geven we hieronder eerst aan wat de componenten in het model betekenen:

  • Kaders: in de kaders plaats je de afhankelijke en onafhankelijke variabelen uit je onderzoeksvragen en hypotheses.
  • Pijlen: de pijlen plaats je tussen deze kaders. De pijlen geven aan dat er een verband is. Waar de pijl naar toewijst wordt beïnvloed door de variabel waar de pijl vandaan komt.
  • Lijnen: naast pijlen kunnen er ook lijnen in je conceptueel model staan. De lijnen geven een verwachte samenhang weer dat geen verband is.

Vervolgens kunnen we beginnen met het model. We maken hierbij gebruik van de volgende onderzoeksvraag: ” Wat is het effect van de werkomgeving op de werktevredenheid en is dit effect verschillend voor mannen en vrouwen?” We kijken dus hierbij naar de werktevredenheid en of de werkomgeving dat beïnvloedt. Hierbij kunnen we twee hypotheses opstellen:

  • H1: Er bestaat een positief effect van de werkomgeving op de werktevredenheid.
  • H2: Het positieve effect van werkomgeving op de werktevredenheid is sterker voor vrouwen dan voor mannen.

Het model komt er dan als volgt uit te zien:

 

conceptueel model

 

Waar plaats je het in je scriptie?

Het conceptueel model wordt over het algemeen geplaatst nadat je de onderzoeksvraag en de deelvragen/hypotheses hebt opgesteld. Dit model laat namelijk zien hoe de onderzoeksvragen en hypotheses met elkaar in relatie staan. De lezer kan op dankzij dit model in één opslag zien waar het onderzoek van je scriptie overgaat.

Dit model plaats je ook doorgaans in de inleiding aangezien je hier ook de deelvragen en hypotheses formuleert. Wanneer je dit model in de inleiding plaatst, is het verstandig om dit helemaal aan het einde van het hoofdstuk te doen. De lezer krijgt dan aan het eind van de inleiding nog even een herinnering waar het onderzoek precies overgaat, voordat de lezer verder gaat met het lezen van de onderzoeksmethoden in je scriptie. Het is echter niet verplicht om het model en je deelvragen in de inleiding te plaatsen. In sommige gevallen kun je ook de deelvragen en het conceptueel model na het theoretische kader plaatsen. Wat de exacte locatie voor het conceptueel model is, is dus vaak afhankelijk van je studie en de eisen die zij stellen.

 

Scriptiebegeleiding

 

Laat een reactie achter