Je boek laten redigeren bij Scriptium

 

Voordat een boek in de winkel komt te liggen, doorloopt het eerst het proces van manuscript tot boek. Het boek redigeren is daar onderdeel van. Een auteur ontwikkelt een idee tot een manuscript. Dat is een eerste ruwe versie van een boek dat nog nagekeken moet worden en onderworpen moet worden aan de eindredactie van een uitgeverij. Op basis van het manuscript kiest een uitgeverij of een boek het waard is om te publiceren. Je wil dus als auteur dat het boek zo optimaal mogelijk op het bureau van de uitgeverij belandt. Scriptium kan dan helpen en jouw boek redigeren, zodat het optimaal nagekeken is op taal, structuur en inhoud. Meer dan 1000 schrijvers zijn je al voorgegaan. We bieden de beste kwaliteit, en je manuscript wordt altijd nagekeken door een corrector met passie voor taal en boeken. 

Boek laten redigeren op

 

Wij bieden

 

Een boek redigeren op taal

 

Een boek redigeren gebeurt in de basis op taal. Het is namelijk essentieel dat een manuscript foutloos bij de uitgeverij, en in de winkel, terechtkomt. Het staat slordig als een manuscript vol staat met spel-, taal- en typefouten, hoe goed de inhoud ook is. Het lijkt dan alsof de auteur er niet de nodige aandacht in gestoken heeft. Dat is natuurlijk de laatste indruk die je als aanstormend schrijftalent wil wekken. Bovendien spreekt het van kennis en kunde als je manuscript taalkundig goed in elkaar zit. Het komt de professionaliteit ten goede. 

We markeren taal- en spelfouten aan de hand van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ in Word. Zo kun je na de correctie zelf zien waar de fouten precies zaten en zelf beslissen over het doorvoeren of afwijzen van de geopperde correcties. Daarnaast beoordeelt de corrector de woordkeuze en toon van de gekozen tekst. Als er zaken vaag of onduidelijk zijn, plaatst hij of zij daar opmerkingen bij. Laat je boek redigeren door Scriptium en we zorgen dat het taalkundig optimaal is.

boek redigeren - afbeelding 1

Een boek redigeren op structuur en inhoud

 

Scriptium kan tevens een boek redigeren op structuur en inhoud. Deze correctie wordt verstrekt in de vorm van opmerkingen in de kantlijn. Je kunt met de feedback van de corrector zorgen dat er niets schort aan de informatiestructuur en inhoud van het boek.

Er zijn niet altijd eenduidige, algemene richtlijnen als het gaat om de structuur van een roman of boek. Het gaat immers ook om artistieke expressie. De regels zijn tevens sterk afhankelijk van het doel van het boek. Een roman is behoorlijk vrij in structuur. Een informatief boek dient al beter gestructureerd te zijn. De aard van een structuurcontrole als we jouw boek redigeren, is dus afhankelijk van het genre en je hulpvraag. We kunnen bijvoorbeeld een check op logica en opbouw uitvoeren. Misschien heeft jouw manuscript te veel pagina’s en bestaat het boek redigeren voornamelijk uit het verwijderen of herschikken van informatie. De corrector bekijkt dan hoe de aanwezige tekst ingekort kan worden, zonder dat de boodschap en betekenis verloren gaan.

Hetzelfde geldt voor de inhoudscontrole. In de basis bekijkt de corrector of er coherentie bestaat tussen de verschillende onderdelen van het boek. Wordt eerder beloofde informatie daadwerkelijk verstrekt in een later hoofdstuk? Worden er geen nieuwe termen of namen geopperd halverwege het boek, waardoor de lezer niet weet waar over gesproken wordt? Wordt er teveel of onnodige informatie gegeven? Onze corrector houdt zich bezig met dergelijke zaken en meer.

boek redigeren - afbeelding 2

De snelste service - binnen 20 uur

 

Scriptium kan jouw boek al binnen 48 uur redigeren. We bieden tevens een spoedservice van 20 uur. Deze is enkel beschikbaar voor teksten met een woordenaantal lager dan 5.000. Aangezien romans en manuscripten doorgaans uit veel meer woorden dan 5.000 bestaan, gaat deze spoedservice hier niet op. We bieden tevens een langere deadline van 7 dagen. De kosten van de correctie zijn afhankelijk van de combinatie van diensten en deadline. Om de precieze kosten van jouw specifiek redactieproject in kaart te brengen, kun je een persoonlijke offerte aanvragen bij Scriptium. 

Zij gingen u voor

 

Wij hebben onder andere voor de volgende uitgeverijen boeken en manuscripten geredigeerd.

Andere teksten laten redigeren?

 

Scriptium kan je scriptie voor je nakijken op taal, structuur en/of inhoud. Je kunt een tekst insturen via ons uploadsysteem en dan kiezen voor een nakijktermijn van 48 uur of 7 dagen. Voor scripties met een woordenaantal onder de 5.000 hebben we zelfs een spoedtermijn van 20 uur. Als onderdeel van de taalcontrole markeert de scriptiecorrector alle fouten in de scriptie met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’. Ook worden de toon en woordkeuze van je scriptie geprofessionaliseerd.

De structuurcontrole behelst het beoordelen van de relevantie van informatie, het verbeteren van alineastructuur en het aanduiden van overbodige of missende informatie. Een taalcontrole en een structuurcontrole gaan hand in hand en zijn enkel samen af te nemen.

Als laatste heb je de optie om je scriptie te laten nakijken op inhoud. Onze scriptiecorrector plaatst dan feedback in de kantlijn van het document over de opbouw, rode draad en kwaliteit van je onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld bekeken of je hoofdvraag voldoende is afgebakend, of je conclusie aansluit op je probleemstelling en of je theoretisch kader wel relevante informatie bevat. Ook het insturen van een scriptie die (nog) niet af is, is een aanrader. Zo krijg je feedback waar je weer verder mee kan.

Ook een essay kun je bij Scriptium laten nakijken op taal, structuur en inhoud. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden en mogelijkheden als voor scripties. Je kunt de essay binnen 20 uur, 48 uur of 7 dagen laten nakijken. Ook bij essays kun je kiezen voor een controle op taal en structuur, en een controle op inhoud, Hierbij krijg je feedback over de opbouw van je essay, de relevantie van de vermelde literatuur en natuurlijk je argumentatie en stelling.

Proefschriften zijn de crème de la crème van de academische teksten. Op het gebied van taal, structuur en inhoud moet een dissertatie perfect zijn. Er is geen ruimte voor fouten, slordigheden of zaken die nog bijgeschaafd moeten worden. Dat begrijpen we bij Scriptium maar al te goed. Voor het redigeren van proefschriften hebben we specialisten die elk detail van de tekst onder een vergrootglas leggen. Je kunt een proefschrift insturen via het uploadsysteem of eerst contact ([email protected] of +31 (0)6 484 787 21) zoeken met Scriptium voor overleg en een persoonlijke offerte.

Voor het laten redigeren van een sollicitatiebrief of motivatiebrief kun je uitstekend bij Scriptium terecht. Stuur je brief in via het uploadsysteem en geef aan dat het om een sollicitatie- en/of motivatiebrief gaat. Als feedbackformulier kun je vervolgens de vacature meesturen waarop je reageert. Op die manier kan de corrector eventueel inhoudelijke feedback geven over je brief en over of deze aansluit op de vacature.

Onze correctiedienst is geschikt voor alle soorten verslagen. Denk hierbij aan stageverslagen, reflectieverslagen, boekverslagen of onderzoeksverslagen. Deze teksten kunnen we nakijken op taal, structuur en/of inhoud. Stuur het verslag in via ons uploadsysteem of lees eerst meer informatie hier.

Voor hulp bij een portfolio of het laten redigeren van een portfolio kun je het document insturen via het uploadsysteem. Ook voor teksten die onderdeel zijn van een studieportfolio kun je gebruikmaken van onze service. Voor teksten met een woordenaantal onder de 5.000 kunnen we de redactie al binnen 20 uur aan je terug sturen. Voor teksten met een hoger woordenaantal hebben we een nakijktermijn van 48 uur of 7 dagen.

Als je net begint met je scriptie en eerst een onderzoeksvoorstel of plan van aanpak moet inleveren, is het een goed idee om de tekst te laten redigeren door Scriptium. Je krijgt dan feedback op de inhoud van je tekst. We professionaliseren de toon en de woordkeuze, en natuurlijk worden taalfouten gemarkeerd. Stuur ook gerust het beoordelingsformulier of document met eisen van je onderwijsinstelling mee ter referentie voor de corrector.

Liever toch eerst contact met een medewerker van Scriptium? Of eerst je persoonlijke vraag stellen of opmerking doorgeven? Vul dan dit onderstaand contactformulier in.

Submit your Rating

[mr_rating_form post_id="82997"]