Wat is de Levene Test?

Wat is de Levene Test? De Levene-test is een statistische test die wordt gebruikt om de gelijkheid van varianties tussen verschillende groepen of condities te beoordelen. Het is een parametrische test die de nulhypothese toetst dat de varianties in de populaties waaruit de steekproeven zijn […]

Wat is de Friedman test?

Wat is de Friedman test? De Friedman-test is een niet-parametrische statistische test die wordt gebruikt om de gelijkheid van gemiddelde rangordes van meerdere gerelateerde groepen te beoordelen. Deze test wordt vaak gebruikt wanneer de afhankelijke variabele ordinaal is en de gegevens niet voldoen aan de […]

Wat is in de statistiek MANOVA?

Wat is MANOVA? In de statistiek staat MANOVA voor “Multivariate Analysis of Variance” (multivariate variantieanalyse). Het is als statistische analyse een uitbreiding van de ANOVA (Analysis of Variance). MANOVA wordt gebruikt om gelijktijdig meerdere afhankelijke variabelen te analyseren in plaats van slechts één afhankelijke variabele. […]

Statistiek voor beginners

Statistiek voor beginners: wanneer is statistiek van belang? Kennis van statistiek is vaak van groot belang bij het doen van wetenschappelijk of toegepast onderzoek. Of toepassing van statistiek nodig is, hangt af van verschillende factoren zoals: Vakgebied of studierichting; Het type onderzoek; De aard van […]