Methodologie

Een goede scriptie bevat een goede methodologie. Maar wat is nou de inhoud van de methodologie en hoe zorg je ervoor dat je dit zo goed mogelijk doet zonder hier en daar belangrijke aspecten te vergeten? Om een duidelijk overzicht te creëren zijn hieronder de onderdelen van de methodologie mét checklist uiteengezet. Neem deze door, weet wat er van je wordt verwacht en ga aan de slag!

 

Inhoud en doel van de methodologie

De naam van dit onderdeel van je scriptie verklapt het al: in de methodologie beschrijf je wat je hebt onderzocht en op welke wijze je dit onderzoek hebt uitgevoerd. Je beschrijft dus de methoden door middel waarvan jij tot de resultaten van het onderzoek van je scriptie bent gekomen. Dit komt er in grote lijnen op neer dat je in de methodologie jouw bevindingen uit je onderzoeksopzet verwerkt. De methodologie volgt op het theoretisch kader, zie voor meer informatie over wat dit inhoudt het artikel waar het theoretisch kader uiteen wordt gezet.

Vervolgens is het doel van de methodologie om de onderzoeksmethoden die je hebt gebruikt te onderbouwen. Je vertelt hier bijvoorbeeld wat de voor- en nadelen zijn van de onderzoeksmethoden die je hebt toegepast. Dit dien je op zorgvuldige wijze te doen, want de methodologie dient dusdanig duidelijk te zijn dat iemand anders door jouw methodologie te volgen op dezelfde resultaten uit zal komen. Doe je dit goed, dan ondersteunt dit de betrouwbaarheid van je onderzoek.

 

Het type onderzoek

Allereerst sta je in jouw methodologie stil bij het type onderzoek. Je beschrijft welke onderzoeksmethoden je hebt toegepast en besteed hierbij aandacht aan de voor- en nadelen van deze onderzoeksmethoden. Daarnaast beschrijf je of je kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek hebt gedaan. Kwalitatief onderzoek houdt in dat de resultaten worden uitgedrukt in woorden. Kwantitatief onderzoek houdt in dat de resultaten worden uitgedrukt in cijfers.

 

Dataverzamelingsmethoden en datakenmerken

De benodigde data voor je onderzoek kun je op talloze manieren vergaren. Je kunt dit doen door middel van literatuuronderzoek (deskresearch), veldonderzoek (fieldresearch) (denk hierbij aan interviews) of allebei. Het verschilt per scriptie en onderwerp wat de beste manier van dataverzameling is om de informatie voor jouw onderzoek te verzamelen.

Eenmaal aangekomen bij de datakenmerken spreekt dit wederom voor zich: je beschrijft de kenmerken van de data die je voor je onderzoek hebt onderzocht. Wat betreft de datakenmerken zijn er inclusie- en exclusiecriteria. Dit houdt in dat je expliciet aandacht besteedt aan welke data je wel en niet hebt meegenomen in je dataset. Zo benoem je bijvoorbeeld na het afnemen van een enquête welke resultaten van enquêtes je wel en welke je niet hebt meegenomen in je dataset.

 

Het onderzoeksverloop

In het onderzoeksverloop ga je het praktische verloop van het onderzoek beschrijven. Hier vertel je bijvoorbeeld hoe de respondenten hebben meegewerkt aan je enquêtes, of dit er voldoende waren en of je door middel van zo’n enquête en overige literatuur genoeg informatie hebt kunnen vergaren. Het gaat in het onderzoeksverloop om de functie van de onderzoeker in de onderzoekssituatie, je besteedt hier dus nog geen aandacht aan de resultaten van het verrichte onderzoek.

 

Data-analysemethoden

Het gebruik van data-analysemethoden is afhankelijk van jouw type onderzoek en de bovengenoemde dataverzamelingsmethoden. Voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek is dit dus anders. Zo kun je bij kwalitatief onderzoek gebruik maken van verschillende methoden waaronder: categoriseren, analyseren volgens een bepaald model (dit model heb je dan al besproken in je theoretisch kader) of bijvoorbeeld vergelijkingen van data. Bij kwantitatief onderzoek kun je gebruik maken van regressieanalyses. Die gebruik je als je het effect wilt verklaren van een variabele op een afhankelijke variabele. Ook kun je bij kwantitatief onderzoek gebruik maken van statistische toetsen, of een combinatie van beide. Tenslotte geef je aan hoe je al deze data hebt verwerkt. Vaak zal dit zijn in Excel of (het bij veel studenten gevreesde programma) SPSS. Let op: hoe de door jou gebruikte modellen werken bespreek je niet in de methodologie maar in het theoretisch kader.

 

Validiteit en betrouwbaarheid

In dit deel van de methodologie bespreek je de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek. Je laat hier zien dat jouw onderzoek valide en betrouwbaar is. Dit onderdeel van de methodologie kun je op verschillende plekken verwerken, afhankelijk van de eisen van je opleiding en begeleider. Net zoals bovenstaande onderdelen kun je dit doen onder een los kopje, maar je kunt het ook schuiven onder bovenstaand onderdeel bij het beschrijven van de data en het onderzoeksverloop.

 

Niet vergeten: werkwoorden in de goede tijd!

De methodologie schrijf je in de verleden tijd. Dit is logisch, je hebt het onderzoek al verricht. De enige uitzondering op deze regel van verleden tijd is in de onderbouwing van de validiteit en betrouwbaarheid. Deze schrijf je in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Een voorbeeld hiervan is: ‘het onderzoek is betrouwbaar, want…’.

 

De methodologie komt abstract en ingewikkeld over, maar als je eenmaal aan de slag gaat en na het raadplegen van enkele voorbeelden zal het allemaal op zijn plek vallen!

 

Studiebegeleiding

 

 

Raquel - planning voor huiswerk

Raquel is blogschrijfster bij Scriptium. Ze heeft een haat-liefdeverhouding met haar workouts, maar compenseert dit met haar passie voor gezond eten. Ze wordt gelukkig van vrienden en familie en beleeft haar geluksmomentjes zowel in de kroeg als gezellig thuis.

Laat een reactie achter