Click Fraud Protection

Bijles voor wo studenten – 5 voordelen van Bijles van Scriptium 4.61/5 (18)

Studieondersteuning

Bijles voor wo studenten is nauwelijks te vinden. Veel bedrijven en instanties bieden bijles voor leerlingen aan het middelbaar onderwijs. Scriptium verzorgt wel bijles voor wo studenten voor alle mogelijke studierichtingen en vakken. Huur een bijlesdocent in en bepaal zelf waar en wanneer de bijles plaats zal vinden.

 

Bijles voor wo studenten:

 Vakgericht

 Professioneel

 Goedkoop

 Per uur

bijles voor wo studenten Ook online

Hoe huur ik een bijlesdocent in?

Voor bijles voor wo studenten stuur je simpelweg een verzoek naar Scriptium via deze pagina over begeleiding. Je vult dan in waar je precies naar op zoek bent en waar en hoeveel bijles je zou willen ontvangen. We koppelen je dan direct aan een bijlesdocent die aansluit op jouw wensen en bijlesonderwerp. Kies je locatie, onderwerp van de bijles en vermeld eventuele extra informatie, op- of aanmerkingen.

 

Locatie

Bijles voor wo studenten van Scriptium is beschikbaar op elke mogelijke locatie in Nederland of Vlaanderen. Dat betekent dat je bijles aan huis zou kunnen ontvangen als dat gewenst is. De bijlesdocent komt dan naar jou toe en neemt eventuele materialen mee. Daarnaast is het mogelijk samen met de begeleider op een openbare studieplek te werken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een studiecentrum, bibliotheek of een werkplek op de campus van je universiteit. Je kunt dan de bijles laten aansluiten op werk- of hoorcollege.

 

Online bijles

We zien in de praktijk vaak dat de hulpvragen van wo studenten online behandeld kunnen worden. Bijles voor wo studenten kan dan de vorm aannemen van online bijles. We helpen je dan via een digitale route die je zelf selecteert. We kunnen Skype gebruiken bijvoorbeeld. Soms is het zelfs voldoende om via e-mail of telefoongesprekken bijles te verstrekken. Het is maar net wat je nodig hebt en zelf wenst.

 

Onze bijlesdocenten

Bijles voor wo studenten wordt enkel gegeven door experts op het gebied van het betreffende studieonderwerp die didactisch onderlegd zijn. We eisen dat onze bijlesdocenten kennis hebben van pedagogiek en didactiek. Daarom kunnen ze niet enkel informatie overdragen, maar ze kunnen de informatie ook zo overdragen dat je er het meest profijt van hebt. Het klakkeloos herhalen van de stof die je in het hoorcollege voorgeschoteld krijgt, heeft immers geen zin. Oefen samen met de stof, bereid je voor op tentamens of maak samenvattingen, het is maar net wat je nodig hebt.

 

Bijles bij scriptie

Wo studenten moeten bij het afstuderen een bachelor- of masterscriptie inleveren. Bijles voor wo studenten specifiek tijdens het scriptieproces noemen we scriptiebegeleiding. Je huurt dan een bijlesdocent in die jou komt helpen met het uitvoeren van onderzoek, het opzetten van het onderzoeksvoorstel en het interpreteren van uiteindelijke gegevens. Voor scriptiebegeleiding geldt ook: je bepaalt zelf waar, hoe en wanneer. De intensiviteit, locatie en aard worden door de wens van de student bepaald. Scriptiebegeleiding is ook op locatie of online beschikbaar.

 

Statistiek en SPSS

Bijles voor wo studenten specifiek voor statistiekvakken en SPSS-verwerking is een goed idee als je worstelt met statistische analyses tijdens je scriptieproces of als je maar een voldoende kan halen voor de tentamens. Een statistiekbegeleider kan je helpen met het leren werken met SPSS of met het leren van de theorie achter SPSS en statistische verwerking. Ezelsbruggetjes voor formules, theorie achter de algoritmes, softwareopties bij onderzoeksontwerpen, een bijlesdocent statistiek kan helpen.

 

Correctie en feedback

Bijles voor wo studenten wordt aangevuld door onze tekstcorrectiediensten. Als het specifiek gaat om een opdracht, essay of scriptie voor je opleiding, hoeft je niet per se helemaal bijles af te nemen. Je kunt dan ook eenmalig kwalitatieve feedback ontvangen op je tekst via onze correctiedienst. We kijken teksten na op taal, dan markeren we taal- en spelfouten en afwijkingen in de stijl. Daarnaast kun je kiezen voor een structuur- en/of inhoudcorrectie. De corrector schrijft dan feedback bij de informatiestructuur in je tekst. Bovendien beoordeelt de corrector de coherentie tussen de verschillende onderdelen van je onderzoek en wordt bepaald of alle vereiste informatie aanwezig is.

Scriptium.nl