Bijles geven student afbeelding 1

Bijles geven als student

Bijles nemen is natuurlijk hartstikke handig. Elke student kan zo nu en dan wel wat ondersteuning gebruiken tijdens de studie. Maar heb je er wel eens aan gedacht om aan de andere kant van de klas te staan? Veel studenten voelen er wel wat voor om bijles te geven. Maar bijlesdocent word je niet zomaar. Allereerst zijn er een aantal kwaliteiten waarover je moet beschikken. Daarnaast moet je lesgeven leuk vinden. Benieuwd wat je nog meer allemaal moet weten over het geven van bijles? Je leest het in dit artikel.

Bijles krijgen

Bijles wordt ook wel privéles of schaduwonderwijs genoemd. Bijles is één van de beste lesmethodes. Eén op één of in kleine groepjes les krijgen zorgt voor de beste studieresultaten. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Zo ontwikkelt een student via bijles natuurlijk de benodigde vaardigheden van een vak. Maar ook het zelfvertrouwen van een student groeit door de persoonlijke aandacht en het enthousiasme van een bijlesdocent. Het is daarom niet zo gek dat 1 op de 5 studenten wel eens bijles neemt. Het grootste deel van de studenten dat bijles neemt komt van de universiteit. Zij nemen bijvoorbeeld bijles om vakken in één keer te halen en geen studievertraging op te lopen. Maar het komt ook voor dat studenten een soort opfriscursus nodig hebben van bepaalde vakken. Zij beginnen bijvoorbeeld met een nieuwe studie.

Bijles geven, dat is nou echt iets voor jou!

Er zijn dus genoeg redenen om bijles te nemen. Maar ook het geven van bijles wordt steeds populairder. Dit komt onder andere door online bijles dat steeds meer in trek is. Bijles geven, dat is nou echt iets voor jou! Misschien dat je dat wel eens hebt gehoord. Zo ben je bijvoorbeeld bovengemiddeld goed geweest in bepaalde vakken op de middelbare school. Of een aantal vakken van je studie gaat je gemakkelijk af. Dan heb je waarschijnlijk vaker nagedacht over het geven van bijles. Maar die gedachte werkelijkheid maken is een tweede. Er zijn namelijk een aantal dingen waar je rekening moet houden voordat je over gaat op bijles geven. We bespreken de volgende zaken met je:

  • Kwaliteiten waar een goede bijlesdocent over moet beschikken.

  • Alles waar een bijlesdocent wettelijk gezien rekening mee moet houden.

  • Diploma’s en certificaten die een bijlesdocent moet hebben.

Welke kwaliteiten moet je hebben als je bijles wil geven?

Voordat we de praktische zaken doornemen, moeten we het even hebben over wat een goede bijlesdocent maakt. Een bijlesdocent heeft een aantal belangrijke verantwoordelijkheden en moet daarbij een passend karakter hebben. De volgende eigenschappen zijn op jou van toepassing als je bijles wil geven:

Toegewijd

Om te beginnen moet een bijlesdocent toegewijd zijn. Je kunt bijvoorbeeld ontzettend intelligent zijn. Dit betekent echter niet dat per se dat je een goede bijlesdocent zal zijn. Als je niet toegewijd les kunt geven, dan is bijles geven niets voor jou. Als jij ongeïnteresseerd overkomt, leert een namelijk student niets. Om een goede bijlesdocent te zijn moet lesgeven echt een passie van je zijn. Je moet stof met enthousiasme over kunnen brengen en datzelfde enthousiasme bij studenten aanwakkeren. Toewijding hoort dus bij de ideale bijlesdocent.

Gestructureerd

Ook moet een bijlesdocent gestructureerd zijn. Je moet bijvoorbeeld overzichtelijk kunnen werken. Studenten hebben structuur nodig om vakken te halen en die moet een bijlesdocent kunnen bieden. Als je altijd van alles vergeet en afspraken moeilijk nakomt, dan ben je niet de ideale bijlesdocent. Maar structuur is ook van belang bij het overbrengen van studiestof. Zo moet je als bijlesdocent studenten structuur leren aanbrengen tijdens hun studie. Ook moet je een student kunnen begeleiden bij het aanbrengen van structuur in zijn of haar agenda. Je wilt immers dat alle doelen van de bijles bereikt worden.

Professioneel

Bovendien is het belangrijk dat een bijlesdocent professioneel te werk gaat. Dat betekent dat je als bijlesdocent je werk serieus neemt. Dat klinkt misschien voor de hand liggend. Toch kun je je daarop verkijken. Zo kun je te makkelijk denken over het geven van bijles, omdat jij bepaalde stof makkelijk vindt. Je denkt misschien ‘dat leer ik die studenten ook wel even.’ Een nonchalante houding past niet bij een goede bijlesdocent. Studenten verwachten professionaliteit en uiteraard betalen ze daar ook voor. Een professionele manier van lesgeven is daarom niet te onderschatten.

Empathisch

Last, but certainly not least: bijlesdocenten moeten zich empathisch kunnen opstellen. Een student heeft verschillende redenen om bijles te nemen. Welke reden een student ook heeft, het is altijd belangrijk dat een bijlesdocent zich empathisch opstelt. Zo moet je inlevend kunnen reageren wanneer een student stof lastig vindt. Bovendien is het belangrijk dat er een prettige sfeer heerst in de bijles. Zo voelen studenten zich op hun gemak en durven ze vragen te stellen. Uiteraard is het ook leuk voor studenten om te horen dat ze het goed doen. De empathie die een bijlesdocent uitstraalt draagt daarmee bij aan het zelfvertrouwen van een student. Dat zelfvertrouwen resulteert vervolgens weer in betere studieresultaten en meer plezier in de studie.

Waar moet een bijlesdocent wettelijk gezien rekening mee houden?

Als je aan alle bovenstaande kwaliteiten voldoet, kun je met een gerust hart verder lezen. Bijles is dus mogelijk iets voor jou. Maar zijn er ook wettelijk gezien factoren die bepalen of jij wel of niet bijles kunt geven? Allereerst moet je in sommige gevallen als bijlesdocent beschikken over een VOG, een verklaring omtrent gedrag. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een specifieke functie in de samenleving. De screeningsautoriteit Justis gaat over het geven van een VOG. Zij kijken naar informatie die alleen bekend is bij de overheid. Als je geen strafbare feiten hebt gepleegd en dus geen strafblad hebt, dan krijg je een VOG. Je moet een VOG wel zelf aanvragen. Het aanvragen van een VOG kost ongeveer 34 euro.

VOG niet verplicht, maar wel handig

Er wordt vaak naar een VOG gevraagd bij beroepen waar met jonge kinderen, jongeren of kwetsbare volwassenen wordt gewerkt. Een VOG is echter niet wettelijk verplicht om bijles te kunnen geven. Toch wordt er vaak naar gevraagd door bedrijven of scholen die bijles aanbieden. Eigenlijk moet een echte bijlesprofessional dus over een VOG beschikken. Maar ook als je zelf bijles aanbiedt, kan het wenselijk zijn om jouw studenten of hun ouders een VOG te laten zien. Een officiële verklaring schept namelijk sneller vertrouwen.

Belastingaangifte

Een bijlesdocent heeft eigenlijk maar één wettelijke verplichting: als bijlesdocent moet je je inkomsten aangeven bij de belastingdienst. Dit doe je op het moment dat je belastingaangifte doet. Je vult op je aangifteformulier voor inkomstenbelasting in wat je inkomen als bijlesdocent was van dat afgelopen jaar. Dit vul je in onder het kopje ‘overig werk.’ Dit is misschien de enige wettelijke verplichting, maar wel een belangrijke. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk om je inkomen juist en volledig op te geven bij de belastingdienst.

Welke diploma’s heeft een bijlesdocent nodig?

Er wordt wel eens gezegd dat je als goede bijlesdocent altijd één niveau hoger zit dan degene wie je bijles geeft. Dat is op zich een handige regel. Als je tenminste één niveau hoger les hebt gehad dan je leerlingen, weet je eigenlijk wel dat je goed zit. Als je op hbo-niveau studeert, betekent dit dat je aan scholieren van havo of vwo bijles kunt geven. Maar je niveau is niet allesbepalend. Studenten aan een hogeschool of universiteit kunnen vaak prima bijles geven aan andere studenten op hetzelfde niveau. Eigenlijk ben jijzelf de uitgewezen persoon om te bepalen of je op een bepaald niveau bijles kunt geven.

Diploma’s en certificaten niet verplicht, maar wel handig

Er zijn dan ook geen diploma’s of certificaten waar een bijlesdocent over moet beschikken. Net zoals de VOG, kunnen diploma’s en certificaten wel als bewijs van kennis en kundigheid dienen. Het hangt af van aan wie je bijles geeft. Zo verwachten ouders van een scholier die examentraining neemt misschien dat je een certificaat voor lesgeven hebt. Maar een student van de universiteit voelt er misschien meer voor dat je net zelf bent afgestudeerd. Als je als student bijles wilt geven via een bedrijf, wordt er vaak wel naar je cijferlijst en diploma’s gevraagd. Zo zijn scholieren en studenten die bijles nemen van dit bedrijf er altijd van verzekerd dat bijlesdocenten voldoende kennis hebben.

Bijlesdocent word je niet zomaar, maar het kan wel!

Kort samengevat is het niet moeilijk om bijlesdocent te worden. Je hebt wettelijk weinig verplichtingen. Een VOG is wenselijk en je inkomen moet je natuurlijk netjes opgeven bij de belastingdienst. Verder ben je niet verplicht om over bepaalde diploma’s of certificaten te beschikken. Maar het hebben van een diploma of certificaat is natuurlijk wel aanbevolen. Het is namelijk het bewijs van jouw kennis en kunde en dat zijn de belangrijkste vaardigheden waar een bijlesdocent over moet beschikken. Combineer dat met een toegewijde, professionele, empathische en gestructureerde houding en je hebt de perfecte bijlesdocent!

Studiehulp van Scriptium

Ben jij student en heb je moeite met studeren? Ben je op zoek naar tentamentraining of bijles voor bepaalde vakken? Bij Scriptium bieden we professionele studiehulp aan. Of je nu geholpen wilt worden met Engels, worstelt met rechten, of hulp bij Nederlands nodig hebt, we staan 7 dagen per week voor je klaar. Neem contact met ons op, en we komen snel bij je terug!

Ik ben Lone, 24 jaar en ik woon sinds 6 jaar in onze hoofdstad Amsterdam. Ik heb een Media & Cultuur bachelordiploma op zak. Daarnaast heb ik een minor Fotografie en Communication Science gevolgd. Ik hou van films, fotografie en journalistiek. Ik heb mijn studententijd volop beleefd, daarom schrijf ik nu bij Scriptium artikelen voor studenten. Je studententijd kent pieken en dalen en ik help je graag op weg met beiden!

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?