Extra informatie die essentieel is

Aan het eind van een scriptie vind je over het algemeen de bijlagen. Deze voeg je achter in de scriptie toe. De bijlagen zijn geen hoofdstuk van je scriptie. Ze dienen wel een nummer te krijgen, maar geen hoofdstuknummer. Je plaatst ze na de literatuurlijst. Maar hoe verwijs je in een scriptie op de juiste manier naar de bijlagen? Dit alles lees je in deze blog.

Wat staat er wel in en wat niet?

De bijlagen in je scriptie hebben als doel ervoor te zorgen dat de scriptie niet ‘oneindig’ lang wordt. Verder zorgen ze ervoor dat je wel alle relevante informatie van je onderzoek een plek kunt geven die voor de lezer vindbaar is. In de bijlagen plaats je over het algemeen materiaal dat dient ter illustratie van hetgeen je eerder geschreven of aangestipt hebt. Dit is vaak materiaal dat niet van direct belang is om in een scriptiehoofdstuk te plaatsen. Denk hierbij aan de volledige transcripten van interviews, de uiteenzetting van de vragen die je in de enquête verwerkt had, of afbeeldingen van modellen en analyses die niet direct in de hoofdtekst hoeven te worden opgenomen.

In de hoofdstukken van je scriptie geef je voornamelijk duidelijke en relevante informatie weer. De informatie in de hoofdstukken dient beknopt te zijn, zodat de tekst helder is en niet te lang wordt. Bijkomende informatie kun je vervolgens in de bijlagen plaatsen. Daar plaats je dus secundaire informatie. Maar wat valt hier nu precies onder? De volgende zaken kun je, afhankelijk van je onderzoek, scharen onder secundaire informatie:

Hoe geef je de bijlagen weer in je scriptie?

Net als de meeste gedeelten in je scriptie, dien je een bepaalde weergave te volgen. Dit geldt ook voor de bijlagen in de scriptie. Je begint met de eerste pagina, hier geef je alle bijlagen weer in een inhoudsopgave. Elke bijlage krijgt een titel en een (volg)nummer. Vaak wordt de nummering in Romeinse cijfers uitgedrukt. Dit is echter niet verplicht. Het gebruik van normale cijfers is ook toegestaan.

Voor het helder vormgeven is het handig om elke bijlage een nummer te geven. Ook geef je de bijlage een duidelijke naam die verwijst naar wat er in de bijlage staat: Bijlage I: Enquêtevragen, Bijlage II: Transcripten, etc. Het geven van een duidelijke titel zorgt ervoor dat de lezer de bijlage eenvoudig kan vinden. Ook is het zo eenvoudiger om te verwijzen naar de bijlagen in je scriptie. Hoe dit verwijzen precies werkt, lees je verderop in deze blog.

Als laatst is het verstandig om maar één bijlage per pagina te plaatsen en niet meerdere. Zo blijft het een duidelijk overzicht. Zorg er bovendien voor dat iedere bijlage op een nieuwe pagina begint.

Verwijzen naar de bijlagen in je scriptie

We hebben het in deze blog al een aantal keer genoemd, het verwijzen in de hoofdtekst van je scriptie naar de bijlagen. In de hoofdtekst van je scriptie plaats je namelijk enkel de relevante informatie. Bijkomende informatie plaats je in de bijlagen. Het zal regelmatig voorkomen dat je in de hoofdtekst wilt verwijzen naar de bijlagen omdat daar verdere (secundaire) informatie, illustraties of figuren en tabellen te vinden zijn. Maar hoe verwijs je nu precies op de juiste manier naar de bijlagen?

Verwijzen naar de bijlagen kan op twee manier. De eerste manier is door de bijlage tussen haakjes te noemen:

‘Het volledige interview is te lezen in de bijlagen (zie Bijlage II)’.

Een andere manier is om naar de bijlage te verwijzen in de tekst zonder haakjes te gebruiken:

‘In Bijlage II vind je de volledig uitgeschreven interviews’.

Zoals je ziet, is in beide gevallen aan het woord ‘bijlage’ een hoofdletter gegeven. Dit is ook de bedoeling wanneer je verwijst naar een specifieke bijlage. Spreek je in de tekst gewoon over de bijlagen zonder specifiek te verwijzen naar een bepaalde bijlage, dan gebruik je geen hoofdletter. Een voorbeeld is een zin als:

‘Er is voor het praktijkonderzoek gebruikgemaakt van interviews, waarvan de transcripten in de bijlagen staan’.

Tot slot - controleer je bijlagen zorgvuldig

We hebben bij Scriptium weleens meegemaakt dat een scriptie op bijlagen is afgewezen. Als er bijvoorbeeld veel fouten staan in de getranscribeerde interviews, kan een strenge beoordelaar de scriptie op taal afkeuren. Controleer daarom zorgvuldig de teksten in je bijlagen. Zorg ervoor dat ze qua taal dezelfde hoge kwaliteit hebben als het hoofdonderzoek. Let er ook op dat er geen informatie in de bijlagen zit die essentieel is voor het begrijpen van het hoofdonderzoek. In zo’n geval dient de tekst in het onderzoek zelf te staan. Tot slot dien je na te gaan of in de bijlagen de juiste informatie staat. Zijn de enquêtevragen bijvoorbeeld valide? Zijn de documenten van het bedrijf dat je onderzoekt up to date?

Hulp van een professional

Lukt het niet om in je eentje het taalniveau van je scriptie te verbeteren? Wil je bijvoorbeeld dat de interviews en bijlagen gecorrigeerd worden? Schakel dan onze professionele scriptiehulp in om er zeker van te zijn dat je een scriptie van hoge kwaliteit inlevert.  

8 reacties

 1. Bedankt voor jullie artikel. Ik vraag me af of deze zin met een hoofdletter moet of niet: In de bijlagen zijn de volgende documenten opgenomen:…

 2. Nee, er wordt niet specifiek naar een bepaalde bijlage verwezen. Het woord bijlage wordt hier in algemene zin gebruikt. Dan dient het zonder hoofdletters geschreven te worden.

 3. Volgens mijn begeleider zegt dat mijn scriptie te lang is. Ik heb daarom en model (bespreking ervan) richting de bijlagen gezet. Ik vraag me af of ik dat kan doen in mijn scriptie of dat dit ten koste van mijn onderzoek gaat. Alvast bedankt voor jullie antwoord!

 4. Bedankt voor je vraag. Als dit model een (grote) bijdrage levert aan het beantwoorden van de hoofdvraag, of noodzakelijk is voor de begripsvorming van de lezer ten aanzien van het onderzoek, dan is het niet handig om dit in de bijlagen te zetten. De lezer zou het onderzoek moeten kunnen begrijpen zonder de bijlagen te lezen. Als er dan een belangrijk model in de hoofdtekst ontbreekt, dat een bijdrage levert aan de compleetheid van het onderzoek, kan dit ten koste gaan van de kwaliteit. Een tussenoplossing, als je echt niet anders kan, is dit model kort aan te stippen, en in een bijlage uitgebreider te beschrijven. Het geniet echter geen voorkeur om modellen en theorieën in een bijlage te zetten.

 5. Moet een bijlage altijd zelf geschreven zijn? Of zou bijvoorbeeld een document van internet (uiteraard met juiste bronvermelding) in de bijlagen gezet worden?

 6. Hallo Nyb,
   
  Bedankt voor je vraag. Je kunt ook andere, bestaande documenten in de bijlagen zetten, mits de bronvermelding erbij staat.

 7. Hi, voor mijn scriptie ben ik voornamelijk bezig met controleprotocollen voor accountants. Kan ik een protocol (9 bladzijdes) ook opnemen in de bijlagen, of is citeren handiger?

  1. Hallo Madelief,

   Dank voor je vraag. Dat hangt er een beetje vanaf hoe belangrijk die protocollen zijn. Als het van belang is voor de lezer om meer inzicht te verkrijgen, zou ik ze in de bijlagen zetten. Is het verder niet heel relevant voor de lezer om zaken beter te begrijpen of in perspectief te zetten, dan zou ik het met bronvermelding doen.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?