Wat is een enquête?

Onder een enquête wordt doorgaans een vragenlijst met gesloten of open vragen verstaan. Het kan soms ook betrekking hebben op getuigenverhoren en ondervraging van belangrijke personen die betrokken zijn bij een vraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan een parlementaire enquête. Voor veel onderzoeken wordt echter onder enquêteren bedoeld: het afnemen van een vragenlijst met antwoordcategorieën en/of open vragen. Meestal wordt een enquête geschaard onder kwantitatief onderzoek. Het is echter ook mogelijk om enquêtes te gebruiken voor kwalitatief onderzoek of mixed methods onderzoek.

Er zijn verschillende vormen van enquêtes:

  • Schriftelijk

  • Telefonisch

  • Face-to-face

  • Online

  • Combinatie van bovenstaande

Waarom zijn betrouwbaarheid en validiteit belangrijk bij een enquête?

Iedere enquête in wetenschappelijk onderzoek dient betrouwbaar en valide te zijn ten behoeve van de kwaliteit van het onderzoek:

  • Betrouwbaarheid zorgt ervoor dat de metingen consistent en stabiel zijn, waardoor onderzoekers kunnen vertrouwen op de nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens. Het minimaliseert toevallige fouten en vergroot de precisie van de resultaten.

  • Validiteit waarborgt dat de enquête of vragenlijst meet wat het beoogt te meten, en dus niet iets wat irrelevant is voor de beantwoording van de onderzoekvraag.

Hoe waarborg je de betrouwbaarheid en validiteit van een enquête?

Om de betrouwbaarheid en validiteit van enquêtes te waarborgen, zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen:

1. Stel een gestructureerde vragenlijst op

Met een gestructureerde vragenlijst vergroot je de betrouwbaarheid. Zorg ervoor dat de vragenlijst gestandaardiseerd en duidelijk is, zodat elke respondent dezelfde vragen op dezelfde manier beantwoordt. Structureer de beantwoording en de antwoordcategorieën duidelijk. Werk desnoods bij mondelinge enquêtes met controlevragen om vooraf te bepalen of de respondent naar waarheid antwoordt én of de vragen helder zijn. 

2. Zorg voor goede enquêteurs

Een goede enquêteur is belangrijk om een uniforme wijze van enquêteren te garanderen. Hierdoor worden de vragen op dezelfde manier gesteld, de antwoorden op dezelfde manier genoteerd en de respondenten op dezelfde manier behandeld. Dit vergroot de betrouwbaarheid.

3. Selecteer de steekproef zorgvuldig

Het is belangrijk om een representatieve steekproef te kiezen die een goede afspiegeling is van de populatie. Hierdoor is de kans kleiner dat er vertekening optreedt en worden de resultaten dus betrouwbaarder.  

4. Zorg voor vertrouwelijkheid en anonimiteit van de respondenten

Als respondenten weten dat hun antwoorden anoniem blijven, zullen ze eerder bereid zijn om eerlijk te antwoorden. Dat vergroot de validiteit van de resultaten. Dit geldt voor gevoelige onderwerpen, maar vaak ook voor ‘gewone’ onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een enquête over drugsgebruik in het weekend of het gebruik van het openbaar vervoer als woon-werkverkeer. 

5. Voer een pilot of probeertest uit

Een pilot van de vragenlijst kan helpen om eventuele problemen met de vragen voor het echte onderzoek al aan te wijzen. Deze kun je oplossen voordat de enquête onder de hele onderzoeksgroep wordt uitgevoerd. Op deze manier wordt de validiteit vergroot.

6. Gebruik statistische analysemethoden

Door middel van statistische analysemethoden kan de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten worden getest en worden eventuele fouten of vertekeningen in de gegevens gecorrigeerd.

7. Zorg voor transparantie

Verstrek informatie aan de respondenten over het doel van het onderzoek, de onderzoeksmethode en de resultaten. Dit is belangrijk om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te waarborgen.

8. Zorg voor een goede instructie voor de respondent

Een goede instructie kan helpen om ervoor te zorgen dat de respondenten begrijpen wat er van hen wordt verwacht en hoe de enquête moet worden ingevuld. Geef bijvoorbeeld een paar neutrale vraag- en antwoordmogelijkheden als proef. Een goede instructie vergroot zowel de validiteit als de betrouwbaarheid. 

9. Gebruik herinneringsbrieven of -mails en follow-up-methoden

Herinneringsbrieven en follow-up-methoden kunnen helpen om de kans op een hogere respons te vergroten. Hoe groter het aantal respondenten, hoe groter de betrouwbaarheid.

Door de bovenstaande maatregelen te nemen, kunnen de betrouwbaarheid en validiteit van schriftelijke enquêtes worden gewaarborgd en kunnen de resultaten van het onderzoek als waarheidsgetrouw worden beschouwd.

Hulp bij statistiek nodig? Schakel een professionele begeleider van Scriptium in

Heb je moeite met statistiek? Wens je hulp te krijgen bij SPSS, STATA of R? Scriptium heeft 7 dagen per week professionele statistiekbegeleiders beschikbaar. Of je nu hulp bij statistiek in je scriptie wilt hebben, of bijles statistiek nodig hebt, we staan direct voor je klaar. Neem vandaag nog contact met ons op, en we komen snel bij je terug.

Auteur: Ryu Jamanota 
Motto: Beter weten door zuiver meten
 

De auteur gebruikt statistiek voor het analyseren van productie- en dienstverleningsprocessen. Aan de hand van statistische analyses onderzoekt hij of een bedrijfsproces langs de kortste weg levert wat er bedoeld is en of het proces ook beheersbaar en betrouwbaar verloopt. 

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?