Op zoek naar de beste spellingcontrole?

 

Als je een professionele tekst op de computer hebt geschreven, is het altijd aan te bevelen deze te controleren op spelling en typefouten. Een goede spellingcontrole voer je echter niet zelf uit. Natuurlijk heeft Microsoft een spellingcontrole beschikbaar en verschijnen er rode lijnen onder verkeerd geschreven woorden. Maar de beste spellingcontrole is een controle die is uitgevoerd door een taalexpert. Als je zeker wilt zijn dat je tekst vrij van spel- en taalfouten is, schakel je een professionele corrector van Scriptium in.

Taalcontrole van Scriptium

Onze voordelen

beste spellingscontrole - afbeelding 2

De beste spellingcontrole – taalcheck

 

De spellingcontrole van Scriptium is onderdeel van onze taalcontrole. Met behulp van de functie ‘wijzigingen bijhouden’ markeert de taalexpert fouten in je tekst. Er wordt gezocht naar grammatica-, spel- en interpunctiefouten. Daarnaast beoordeelt de corrector de woordkeuze in je tekst. Sluiten de woorden aan op het doel? Als je een scriptie schrijft, dient het taalgebruik bijvoorbeeld zo duidelijk en objectief mogelijk te zijn.

Controle van stijl en toon

 

In een verslag of scriptie heeft iedere zin als doel de onderzochte informatie over te brengen. Daarbij is geen ruimte voor spreektaal of taalgebruik om te vermaken. Ook informatie die niet relevant is voor een onderzoek hoort niet opgenomen te worden. Het gebruik van gezegden en spreekwoorden is niet aan te raden. Toch zien we bij Scriptium vaak subjectieve taal in scripties. Dat komt doordat deze woorden er ongemerkt in sluipen. Het controleren van de stijl is daarom onderdeel van onze spellingscontrole.

Is Scriptium beter dan Microsoft Word?

 

Zeker in een academische tekst is het belangrijk dat je consistent bent in je bewoordingen en dat het taalgebruik duidelijk, scherp en objectief is. Uiteraard moet je tekst ook vrij zijn van spelfouten en taalfouten. De spellingcontrole van Word pikt geen inconsistenties in de tekst op. Ook worden lang niet alle fouten eruit gehaald. Onderdeel van de beste spellingcontrole is ook dat de tekst qua opbouw en vlotheid foutloos is. Bij Scriptium verbeteren we daarom naast de spelling en grammatica ook de zinsstructuren. Upload vandaag nog je tekst, en krijg binnen 20 uur een foutloos document terug.

beste spellingscontrole - afbeelding 1

Welke teksten kijken jullie na?

 

Het plan van aanpak is de voorzet voor de rest van je scriptie. Je vertelt aan je begeleider en beoordelaar wat je precies gaat doen en hoe je het gaat doen. In de eindscriptie is het plan van aanpak vaak de inleiding. Ook voor een correctie van je plan van aanpak kun je bij Scriptium terecht.

Scriptium is gespecialiseerd in het nakijken van scripties op taal, structuur en inhoud. Je kunt een scriptiedocument gemakkelijk insturen, ook als het niet helemaal af is, om gerichte feedback te ontvangen. Als onderdeel van de taalcheck controleren we de spelling en zorgen we dat je een foutloos document terugkrijgt.

Verslagen zijn onderdeel van elke opleiding op elk niveau. Of het nu gaat om een reflectieverslag, onderzoeksverslag of stageverslag, de correctoren van Scriptium kunnen de tekst uitstekend nakijken. Alle drie de diensten – taal, structuur en inhoud – zijn geschikt voor verslagen in het Nederlands of Engels.

Een portfolio is een verzameling aan teksten, modellen en algemeen materiaal waarmee je laat zien wat je hebt opgestoken en hoe je je de stof eigen hebt gemaakt. Voor het laten nakijken van je portfolio kun je zeker bij Scriptium terecht.

Als je een universitaire studie doet moet je voor je bachelor- of masterscriptie eerst een onderzoeksvoorstel inleveren. Deze voorloper van de scriptie bevat een uiteenzetting van je onderzoeksplan, methodiek, probleemstelling en aanleiding. Ontvang inhoudelijke feedback op je voorstel en zorg dat je jouw scriptieproces zo optimaal mogelijk begint.

Essays kunnen verschillende onderwerpen hebben en verschillen qua woordenaantal en eisen. Hoe jouw essay er precies uit moet zien wordt door je onderwijsinstelling bepaald. Je kunt je essay op elk moment naar Scriptium opsturen voor een correctie. Stuur direct het beoordelingsformulier van je onderwijsinstelling mee. Onze correctoren bekijken of je aan alle eisen voldoet.

Papers en artikelen kunnen soms net zoveel werk zijn als een volledige scriptie. Deze teksten worden vaak in het Engels geschreven. Het zijn kritische beoordelingen van wetenschappelijk onderzoek dat door anderen is opgezet of geschreven. Voor het laten nakijken van jouw Engelse paper heeft Scriptium proofreaders die native speakers zijn. Anderen zijn juist getraind in het corrigeren van academisch Engels dat door Nederlanders geschreven is.

Een proefschrift is net zo persoonlijk als een gedicht of autobiografie. Je werkt er maanden of soms zelfs jaren aan. Als het moment van publicatie dan aangebroken is, is dat fantastisch. Er bestaat geen tekstvorm die moet voldoen aan hogere eisen als het gaat om taal en structuur. Laat je proefschrift of Engelse dissertation dus nakijken door correctoren die gespecialiseerd zijn in het corrigeren van academisch Nederlands of Engels.

Moet je een presentatie doen? Of misschien je scriptie verdedigen? Dan kun je je presentatietekst laten nakijken en onze corrector om inhoudelijke feedback vragen. Er wordt dan rekening gehouden met het feit dat het om een presentatie gaat. De focus ligt dan vooral op het effectief overbrengen van relevante informatie.

Wil je graag je tekst laten nakijken op taal en structuur? Of heb je liever eerst meer informatie over onze spellingcontrole? Vul dan onderstaand contactformulier in. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Submit your Rating

[mr_rating_form post_id="82593"]