Beschrijvende statistiek: waarom heb je het nodig?

Je hebt de fase van gegevensverzameling bereikt en nu sta je voor de uitdagende taak om deze gegevens op een betekenisvolle manier te presenteren. Hier komt beschrijvende statistiek om de hoek kijken, een krachtig instrument dat je zal helpen bij het begrijpen en communiceren van de essentie van je gegevens. In dit artikel duiken we dieper in op beschrijvende statistiek.

De fundamenten van beschrijvende statistiek

We beginnen met de basis: gemiddelden, medianen, modi, ranges en standaarddeviaties.

Het gemiddelde is de som van alle waarnemingen gedeeld door het aantal waarnemingen. Het biedt een centrale waarde die het ‘midden’ van je dataset vertegenwoordigt. Het gemiddelde is gevoelig voor extremen in de dataset, waardoor het een krachtige maatstaf is voor de centrale tendens

2. Mediaan

De mediaan is het middelste getal van een gesorteerde dataset. Anders gezegd, het is het punt waar precies 50% van de gegevens boven en 50% onder ligt. De mediaan is robuuster tegen uitschieters dan het gemiddelde en geeft een goed beeld van het centrale punt van je gegevensverdeling.

3. Modus

De modus vertegenwoordigt het meest voorkomende getal in je dataset. In tegenstelling tot het gemiddelde en de mediaan, kan de modus worden toegepast op zowel categorische als continue gegevens. Het identificeren van de modus helpt bij het begrijpen van de frequentie van specifieke waarden.

4. Range

De range is het verschil tussen het grootste en het kleinste getal in je dataset. Het geeft de spreiding van je gegevens weer en biedt een ruwe indicatie van hoe verspreid de waarnemingen zijn. Hoewel het eenvoudig is, is de range nuttig voor een snelle beoordeling van de variabiliteit.

De standaarddeviatie meet de gemiddelde afwijking van elke waarneming ten opzichte van het gemiddelde. Een lage standaarddeviatie geeft aan dat de waarnemingen dicht bij het gemiddelde liggen, terwijl een hoge standaarddeviatie wijst op een grotere spreiding. Het is een krachtige maat voor de spreiding in een dataset.

Waarom beschrijvende statistiek in je scriptie?

Nu je vertrouwd bent met de essentie van de vijf belangrijke statistieken – gemiddelden, medianen, modi, ranges en standaarddeviaties – laten we stilstaan bij waarom je deze krachtige instrumenten inzet. Het begrijpen van het doel van beschrijvende statistiek is cruciaal voor het maximaliseren van de waarde van je scriptieonderzoek. Hier zijn de belangrijkste doelen van het toepassen van beschrijvende statistiek:

1. Patronen Identificeren

Beschrijvende statistiek helpt je de fundamentele patronen in je gegevens te identificeren. Of het nu gaat om trends in de tijd, seizoensgebonden variaties of andere herhalende structuren, deze statistieken stellen je in staat om consistente gedragslijnen binnen je dataset te herkennen.

2. Centrale tendens begrijpen

Het bepalen van de centrale tendens is een kernaspect van beschrijvende statistiek. Door het gemiddelde, de mediaan en de modus te berekenen, verkrijg je inzicht in het midden van je gegevensverdeling. Dit is essentieel om te begrijpen waar de meeste waarnemingen zich concentreren.

3. Spreiding evalueren

Beschrijvende statistiek biedt methoden om de spreiding van je gegevens te evalueren. De range en de standaarddeviatie geven informatie over de mate van verspreiding van de waarnemingen. Hierdoor kun je beoordelen hoe homogeen of heterogeen je dataset is.

4. Frequentie van gebeurtenissen onderzoeken

De modus, die de meest voorkomende waarde in je dataset vertegenwoordigt, is waardevol om de frequentie van bepaalde gebeurtenissen of waarden te begrijpen. Dit is vooral relevant bij onderzoek naar categorische gegevens.

5. Data visueel presenteren

Beschrijvende statistiek stelt je in staat om je gegevens visueel te presenteren. Grafieken en visualisaties maken complexe informatie toegankelijker en bieden een krachtige manier om je bevindingen te communiceren naar je lezerspubliek.

Gebruik van grafieken en figueren

Hier zijn enkele suggesties voor grafieken en visualisaties die je kunt overwegen in je scriptieonderzoek. Als je wilt weten hoe onderstaande grafieken eruit zien en voor meer uitleg kan je deze site raadplegen Academische Vaardigheden Sociale Geografie en Planologie | Overige figuren (uu.nl) :

 • Ideaal voor het weergeven van de verdeling van continue gegevens.

 • Verdelen van gegevens in bins om de frequentie van waarnemingen in verschillende intervallen te tonen.

 • Geschikt voor het vergelijken van categorieën.

 • Kan zowel horizontaal als verticaal worden weergegeven en is effectief bij het tonen van discrete gegevens.

 • Nuttig voor het weergeven van trends in de tijd.

 • Verbindt punten op een as, waardoor de evolutie van gegevens over een periode zichtbaar wordt.

 • Handig om de verdeling van een totaal in verschillende categorieën weer te geven.

 • Elk segment van de cirkel vertegenwoordigt een bepaald percentage van het geheel.

Het doel van beschrijvende statistiek is niet alleen om getallen te produceren; het is om betekenis te geven aan je gegevens, zodat ze kunnen fungeren als bouwstenen voor een overtuigend en goed gefundeerd scriptieonderzoek. Door deze doelen in gedachten te houden, kun je effectief gebruikmaken van beschrijvende statistiek om de volledige potentie van je dataset te onthullen.

Softwaretoepassingen voor beschrijvende statistiek

Het gebruik van software vereenvoudigt aanzienlijk de uitvoering van beschrijvende statistische analyses. Hier bespreken we enkele veelgebruikte softwaretools en laten we zien hoe je ze kunt toepassen voor een effectieve beschrijvende statistiek:

1. Python (met NumPy en Pandas)

 • Gemiddelde, Mediaan, Modus: Gebruik functies zoals np.mean(), np.median() en scipy.stats.mode() in combinatie met de Pandas-bibliotheek.

 • Range: Bereken de range met np.ptp().

 • Standaarddeviatie: Gebruik np.std() voor het berekenen van de standaarddeviatie.

2. R (met dplyr en base R)

 • Gemiddelde, Mediaan, Modus: Gebruik functies zoals mean(), median() en table().

 • Range: Bereken de range met range().

 • Standaarddeviatie: Gebruik sd() voor het berekenen van de standaarddeviatie.

3. SPSS

SPSS biedt een gebruiksvriendelijke interface voor het uitvoeren van beschrijvende statistiek.

 • Gemiddelde, Mediaan, Modus: Selecteer de variabele en kies Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies.

 • Range: Voeg de Minimum en Maximum toe in het descriptieve statistiekenrapport.

 • Standaarddeviatie: Deze wordt ook vermeld in het descriptieve statistiekenrapport.

Beschrijvende statistiek als scriptiewapen

In deze laatste sectie vatten we samen hoe beschrijvende statistiek jouw scriptie naar nieuwe hoogten kan tillen. Het is niet alleen een analyse-instrument; het is jouw krachtige bondgenoot bij het overtuigen van lezers en het versterken van de impact van je onderzoek.

Meer hulp nodig? Scriptium staat voor je klaar

Loop je tegen problemen aan tijdens het schrijven van je scriptie? Scriptium kan je helpen om je eindwerk foutloos in te leveren. Neem scriptiebegeleiding om je scriptie naar een hoger niveau te tillen. Gewoon een vraag stellen aan een expert of scriptiehulp inschakelen? Ook daarvoor ben je bij Scriptium aan het juiste adres. Neem vandaag nog contact met ons op, en we helpen je meteen!  

Zeineb is een scriptieblogschrijver bij Scriptium. Ze heeft Medische Natuurwetenschappen en Applied Cognitive Psychology gestudeerd. Ze is geïnteresseerd in alles wat wetenschappelijk is en schrijft er graag over.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?