APA – verwijzen in je tekst 4.78/5 (146)

 

Van tekstverwijzing naar bronnenlijst

Correct verwijzen begint met verwijzingen in je tekst. Natuurlijk verwerk je jouw geraadpleegde bronnen in de bronnenlijst achteraan je onderzoek, maar ook de informatie in je tekst dient voorzien te worden van een bronvermelding. Eigenlijk vertel je met de verwijzing in je tekst aan de lezers waar ze de bron van jouw specifieke informatie die ze net gelezen hebben kunnen terugvinden in je bronnenlijst, die op zijn beurt alle gegevens over de gehanteerde bron presenteert. Dit doen we om te voorkomen dat je tekst onderbroken wordt door regels met informatie over bronnen. Je verwijzing in de tekst dient dus kort, duidelijk en conform de richtlijnen te zijn.

Verwijzing in je tekst

Je kunt informatie uit een externe bron op twee manieren verwerken. Je kunt de informatie direct overnemen en verwerken als citaat of je vat de geraadpleegde informatie samen in een parafrase. Zowel citaten als parafrasen dienen voorzien te worden van een tekstverwijzing. Een dergelijke tekstverwijzing ziet er als volgt uit:

          (Janssen, 2008, p. 35)

De achternaam van de auteur, het jaartal van publicatie en de paginanummers dienen in die volgorde vermeld te worden. Paginanummers zijn bij verwijzingen bij parafrasen optioneel, maar bij citaten verplicht. De achternaam schrijf je met een hoofdletter en wordt gevolgd door een komma. Als de achternaam van de auteur een voorvoegsel heeft, dien je het eerste voorvoegsel ook met een hoofdletter te schrijven:

          (De Vries, 2001)          (Van der Zandt, 2011)           (Van den Schouwen, 2004)

Bij het ontbreken van een auteursnaam dien je de organisatie achter de geraadpleegde bron te vermelden. Indien er geen organisatie bekend is, dien je de titel van de bron te noemen. Een correcte bronvermelding ziet er dan als volgt uit:

          (Verwijzen doe je zo, 2007)

We beginnen een tekstverwijzing na een citaat of parafrase met de achternaam van de auteur omdat de bronnenlijst op alfabetische volgorde per auteursnaam wordt opgesteld. Een lezer kan bij een correcte bronvermelding in een oogopslag zien welke bron je geraadpleegd hebt.

 

Plaats in de tekst

Een bronvermelding kan overal geplaatst worden. Het maakt niet uit of de auteur kiest voor het begin of het eind van een paragraaf of dat de vermelding midden in een zin geplaatst wordt. Als enige regel geldt dat het duidelijk moet zijn welke informatie uit welke bron gewonnen is. In principe plaats je een bronvermelding dus direct na een citaat. Een correcte citaatverwerking ziet er als volgt uit:

          “Onjuist verwijzen kan opgevat worden als plagiaat” (Janssen, 2008, p. 35).

Bij een parafrase is het aan te raden om de vermelding juist aan het begin van de parafrase te plaatsen. Het is namelijk niet altijd duidelijk wanneer een parafrase begint bij gebrek aan aanhalingstekens:

          Janssen (2008) stelt dat onjuist verwijzen kan leiden tot het onbedoeld plegen van plagiaat.

Of

          In Verwijzen doe je zo (Janssen, 2008) wordt vermeld dat onjuist verwijzen kan leiden tot het onbedoeld plegen van plagiaat.

In deze voorbeelden gebruik je de bron als onderdeel van je tekst en om die reden wordt bij het eerste voorbeeld de auteursnaam buiten de haakjes geplaatst. Je tekst dient zonder de tekstverwijzingen grammaticaal en logisch te zijn. ‘Janssen’ fungeert in de eerste parafrase als onderwerp van de zin en wordt dus buiten de haakjes geplaatst.
Het is overigens niet verboden om een bronvermelding bij een parafrase na de informatie te plaatsen. Ook de bronvermelding bij een citaat kan voor de informatie verschijnen. De vermelding ziet er dan als volgt uit:

          Janssen (2008, p.35) stelt: “Onjuist verwijzen kan opgevat worden als plagiaat.”

Let op dat de tekstverwijzing aan het eind van een zin altijd binnen de punt valt. De punt signaleert namelijk het einde van de informatie waarop je bronvermelding van toepassing is. Correct is dus:

          “Onjuist verwijzen kan opgevat worden als plagiaat” (Janssen, 2008, p. 35).

En

          Er wordt vermeld dat onjuist verwijzen kan leiden tot het onbedoeld plegen van plagiaat (Janssen, 2008, p. 35).

 

Bronvermeldingen herhalen

Het is voor de lezer onprettig als dezelfde bronvermelding veelvuldig in een relatief kort stuk tekst genoemd wordt. Dit probleem kun je oplossen door aan het begin van een lange parafrase te vermelden welke bron je geraadpleegd hebt. Vervolgens kun je naar wens enkel nog het paginanummer vermelden als je informatie van verschillende pagina’s gewonnen hebt. Een correct voorbeeld ziet er als volgt uit:

          Deze paragraaf is gebaseerd op hoofdstuk 4 “Plagiaat” uit Verwijzen doe je zo van Janssen (2008), waarin de heer Janssen ingaat

          op de gevolgen van incorrect verwijzen. Onbedoeld of bedoeld kan het ontbreken van een correcte bronvermelding tot een

          beschuldiging van plagiaat leiden (p. 35). Een schrijver presenteert werk van een ander als eigen werk en dat is in strijd

          met Nederlandse auteursrechten. Schending van deze rechten is in Nederland strafbaar (p. 36-37).

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL