Van tekstverwijzing naar bronnenlijst

Correct verwijzen met APA begint met verwijzingen in je tekst. Natuurlijk verwerk je de geraadpleegde bronnen in de bronnenlijst achteraan je onderzoek. Maar ook de informatie in de tekst dient voorzien te worden van een bronvermelding.

Eigenlijk vertel je met een verwijzing in de tekst aan de lezers waar ze de bron van de informatie die ze gelezen hebben kunnen terugvinden in je bronnenlijst. Deze lijst presenteert op zijn beurt alle gegevens over de gehanteerde bron. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de tekst onderbroken wordt door regels met informatie over bronnen. Je verwijzing in de tekst dient dus kort, duidelijk en conform de richtlijnen te zijn.

APA verwijzing in de tekst

Je kunt informatie uit een externe bron volgens APA op twee manieren verwerken. Je kunt de informatie direct overnemen en verwerken als citaat, of je vat de geraadpleegde informatie samen in een parafrase. Zowel citaten als parafrasen dienen voorzien te worden van een tekstverwijzing. Een dergelijke tekstverwijzing ziet er als volgt uit:

De achternaam van de auteur, het jaartal van publicatie en de paginanummers dienen in die volgorde vermeld te worden. Paginanummers zijn bij verwijzingen bij parafrasen optioneel, maar bij citaten verplicht. De achternaam schrijf je met een hoofdletter en wordt gevolgd door een komma. Als de achternaam van de auteur een voorvoegsel heeft, dien je het eerste voorvoegsel ook met een hoofdletter te schrijven:

Bij het ontbreken van een auteursnaam dien je de organisatie achter de geraadpleegde bron te vermelden. Indien er geen organisatie bekend is, dien je de titel van de bron te noemen. Een correcte APA bronvermelding ziet er dan als volgt uit:

We beginnen een tekstverwijzing na een citaat of parafrase met de achternaam van de auteur. De bronnenlijst wordt namelijk op alfabetische volgorde per auteursnaam opgesteld. Een lezer kan bij een correcte bronvermelding in een oogopslag zien welke bron je geraadpleegd hebt.

Plaats in de tekst

Een bronvermelding kan overal geplaatst worden. Het maakt niet uit of de auteur kiest voor het begin of het eind van een paragraaf, of dat de vermelding midden in een zin geplaatst wordt. Als enige regel geldt dat het duidelijk moet zijn welke informatie uit welke bron gewonnen is. In principe plaats je een bronvermelding dus direct na een citaat. Een correcte citaatverwerking ziet er als volgt uit:

Bij een parafrase is het aan te raden om de vermelding juist aan het begin van de parafrase te plaatsen. Het is namelijk niet altijd duidelijk wanneer een parafrase begint bij gebrek aan aanhalingstekens:

Of

In deze APA voorbeelden gebruik je de bron als onderdeel van de tekst. Om die reden wordt bij het eerste voorbeeld de auteursnaam buiten de haakjes geplaatst. Je tekst dient zonder de tekstverwijzingen grammaticaal en logisch te zijn. ‘Janssen’ fungeert in de eerste parafrase als onderwerp van de zin en wordt dus buiten de haakjes geplaatst.

Het is overigens niet verboden om een bronvermelding bij een parafrase na de informatie te plaatsen. Ook de bronvermelding bij een citaat kan voor de informatie verschijnen. De vermelding ziet er dan als volgt uit:

Let op dat de tekstverwijzing aan het eind van een zin altijd binnen de punt valt. De punt signaleert namelijk het einde van de informatie waarop je bronvermelding van toepassing is. Correct is dus:

En

Bronvermelding APA - herhalen

Het is voor de lezer onprettig als dezelfde bronvermelding veelvuldig in een relatief kort stuk tekst genoemd wordt. Dit probleem kun je oplossen door aan het begin van een lange parafrase te vermelden welke bron je geraadpleegd hebt. Vervolgens kun je naar wens enkel nog het paginanummer vermelden als je informatie van verschillende pagina’s gewonnen hebt. Een correct voorbeeld ziet er als volgt uit:

Bronnencontrole van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van bronnen volgens de APA-stijl? Worstel je met de regels van bronvermelding omtrent verwijzen in de tekst? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze correctoren zijn gespecialiseerd in het nakijken van de literatuurlijst en bronvermelding in de tekst volgens de APA richtlijnen. Al binnen 24 uur kunnen we de bronnen voor je controleren.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?