Parafrase of citaat?

Als je informatie uit een bron in je onderzoek wilt verwerken, kun je ervoor kiezen om die informatie direct te citeren of te parafraseren. Een citaat vermeldt de informatie uit de bron precies zoals die er staat tussen aanhalingstekens. Dit wordt voorzien van een bronvermelding met de auteursnaam, het publicatiejaartal en de paginanummer(s).

Een citaat onderbreekt je tekst op het gebied van stijl en structuur. Een parafrase is een korte samenvatting van de relevante informatie uit je geraadpleegde bron zonder aanhalingstekens. Op deze manier kun je de informatie eenvoudiger verwerken in de tekst en precies zo formuleren als je wilt. Zo maak je van de paragrafen doorlopende gehelen. Het is tevens niet verplicht om de paginanummers te vermelden in de bronvermelding bij een parafrase.

Het grootste voordeel van parafraseren boven citeren is dat je relevante informatie kort en bondig in de tekst kunt verwerken. Op die manier hoeft je geen lange citaten aan de lezer te presenteren. Je maakt je onderzoek overzichtelijker en doeltreffender. Je kunt zelfs naar de hoofdgedachte van een gehele tekst of onderzoek verwijzen met een enkele geparafraseerde zin.

Een voorbeeld van een citaat:

Dit citaat kan op deze manier geparafraseerd worden:

Je ziet dat bij een citaat het paginanummer in de bron wordt gezet, en bij een parafrase niet.

Parafraseren

Het maken van een parafrase noemt men parafraseren. Er zijn volgens het APA-format geen duidelijke regels over hoe je moet parafraseren. Wel zijn er enkele richtlijnen waarmee je rekening dient te houden:

Deze richtlijn spreekt voor zich. Als je de informatie uit je bron kopieert en het een parafrase noemt, heb je in feite een citaat zonder aanhalingstekens en een onjuiste bronvermelding in de tekst staan. Op die manier voldoe je niet langer aan de APA-richtlijnen en pleeg je plagiaat.

Hiermee wordt bedoeld dat het niet de bedoeling is dat je de informatie in de bron zodanig vrij interpreteert dat er nieuwe informatie ontstaat. Je parafrase dient hetzelfde te zeggen als de geraadpleegde bron, niet meer en niet minder. Eventuele conclusies die je trekt op basis van een parafrase of verbanden die je legt, dien je te maken buiten de daadwerkelijke parafrase om. Je voorkomt dat de lezer jouw verbanden en conclusies opvat als deel van de parafrase door de bronvermelding op de juiste plek te plaatsen. Zie het volgende voorbeeld:

Het is door het gebrek aan aanhalingstekens niet altijd duidelijk wanneer een parafrase begint en eindigt. Je kunt wel door middel van de formulering van de paragraaf aan de lezer duidelijk maken hoe de parafrase afgebakend is. Zo is het bijvoorbeeld aan te bevelen om een parafrase te beginnen met de bronvermelding in plaats van deze aan het eind te vermelden.

Bronvermelding bij parafrasen

Een parafrase dient, net als een citaat, voorzien te worden van een bronvermelding. Je kunt de bronvermelding aan het begin of achteraan de parafrase plaatsen. In sommige gevallen parafraseer je een gedachte die in meerdere teksten gepresenteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan meerdere onderzoeken die allemaal hetzelfde bewijzen of opereren vanuit dezelfde bewezen methode. Je hoeft dan in je onderzoek niet opnieuw te bewijzen dat die methode geschikt is. Indien je een dergelijke gedachte uit meerdere teksten in jouw onderzoek wil verwerken, dien je op de volgende manier de bronvermelding weer te geven:

De verschillende onderzoeken worden dan door een puntkomma van elkaar gescheiden. Let er ook op dat er geen &-teken (ampersand) volgt voor het laatste onderzoek in de reeks. Ook dien je de onderzoeken in alfabetische volgorde op auteursnaam te vermelden. Als je een gedachte uit meerdere bronnen van dezelfde auteur gebruikt, dien je de jaartallen van elkaar te scheiden met een puntkomma:

In dit geval dien je de onderzoeken in chronologische tijdsvolgorde te noemen.

Bronnencontrole van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van bronnen volgens de APA-stijl? Worstel je met het op de goede manier parafraseren? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze correctoren zijn gespecialiseerd in het nakijken van de literatuurlijst en bronvermelding in de tekst volgens de APA richtlijnen. Al binnen 24 uur kunnen we jouw bronnen voor je controleren.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?