Click Fraud Protection

APA parafraseren 4.79/5 (81)

 

Parafrase of citaat?

Als je informatie uit een geraadpleegde bron in je onderzoek wilt verwerken, kun je ervoor kiezen om die informatie direct te citeren of te parafraseren. Een citaat vermeldt de informatie uit de bron precies zoals die er staat tussen aanhalingstekens en wordt voorzien van een bronvermelding met de auteursnaam, het publicatiejaartal en de paginanummer(s). Een citaat onderbreekt je tekst op het gebied van stijl en structuur. Een parafrase is een korte samenvatting van de relevante informatie uit je geraadpleegde bron zonder aanhalingstekens. Op deze manier kun je de informatie eenvoudiger verwerken in je tekst en precies zo formuleren als je wilt, en zo maak je van je paragrafen doorlopende gehelen. Het is tevens niet verplicht om de paginanummers te vermelden in de bronvermelding bij een parafrase.

          Het grootste voordeel van parafraseren boven citeren is dat je relevante informatie kort en bondig in je tekst kunt verwerken. Op die manier hoeft je geen lange citaten aan de lezer te presenteren en maak je jouw onderzoek overzichtelijker en doeltreffender. Je kunt zelfs naar de hoofdgedachte van een gehele tekst of onderzoek verwijzen met een enkele geparafraseerde zin.

 

Parafraseren

Het maken van een parafrase noemt men parafraseren. Er zijn volgens het APA-format geen duidelijke regels over hoe je moet parafraseren. Wel zijn er enkele richtlijnen waarmee je rekening dient te houden:

          1. Een parafrase dient samen te vatten, niet te kopiëren. Deze richtlijn spreekt voor zich. Als je de informatie uit je bron kopieert en het een parafrase noemt, heb je in feite een citaat zonder aanhalingstekens en een onjuiste bronvermelding in je tekst staan. Op die manier voldoe je niet langer aan de APA-richtlijnen en pleeg je plagiaat.

          2. Parafraseer enkel de informatie in de bron. Hiermee wordt bedoeld dat het niet de bedoeling is dat je de informatie in de bron zodanig vrij interpreteert dat er nieuwe informatie ontstaat. Je parafrase dient hetzelfde te zeggen als de geraadpleegde bron, niet meer en niet minder. Eventuele conclusies die je trekt op basis van een parafrase of verbanden die je legt met een parafrase dien je te maken buiten de daadwerkelijke parafrase om. Je voorkomt dat de lezer jouw verbanden en conclusies opvat als deel van de parafrase door je bronvermelding op de juiste plek te plaatsen. Zie het volgende voorbeeld:

           Correct is: Het EVP-model wordt aangehaald als een geschikte methode voor taalonderzoek (Baarda et al., 2012) en daarom is dit model in dit onderzoek gehanteerd.

          Incorrect is: Baarda et al. (2012) stelt dat het EVP-model wordt aangehaald als een geschikte methode voor taalonderzoek en dit model is voor dit onderzoek gehanteerd.

          Incorrect is ook: Het EVP-model wordt aangehaald als een geschikte methode voor taalonderzoek en daarom is dit model in dit onderzoek gehanteerd (Baarda et al, 2012).

          3. Baken je parafrase duidelijk af. Het is door het gebrek aan aanhalingstekens niet altijd duidelijk wanneer een parafrase begint en eindigt. Je kunt wel door middel van de formulering van je paragraaf aan de lezer duidelijk maken hoe de parafrase afgebakend is. Zo is het bijvoorbeeld aan te bevelen om een parafrase te beginnen met de bronvermelding in plaats van deze aan het eind te vermelden.

 

Bronvermelding bij parafrases

Een parafrase dient, net als een citaat, voorzien te worden van een bronvermelding. Je kunt de bronvermelding aan het begin of achteraan de parafrase plaatsen. In sommige gevallen parafraseer je een gedachte die in meerdere teksten gepresenteerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan meerdere onderzoeken die allemaal hetzelfde bewijzen of bijvoorbeeld opereren vanuit dezelfde bewezen methode. Jij hoeft dan in jouw onderzoek niet opnieuw te bewijzen dat die methode geschikt is. Indien je een dergelijke gedachte uit meerde teksten in jouw onderzoek wil verwerken, dien je op de volgende manier de bronvermelding weer te geven:

          Het EVP-model wordt door verschillende bronnen (Baarda et al., 2012; Janssen, 20011; Kentenaar, 2008; Migchelbrink, 2006) aangehaald als

          een geschikte methode voor taalonderzoek.

De verschillende onderzoeken worden dan door een puntkomma van elkaar gescheiden. Let er ook op dat er geen &-teken (ampersund) volgt voor het laatste onderzoek in de reeks. Ook dien je de onderzoeken in alfabetische volgorde op auteursnaam te vermelden. Als je een gedachte uit meerdere bronnen van dezelfde auteur gebruikt, dien je de jaartallen van elkaar te scheiden met een puntkomma:

          Kentenaar (2008; 2009; 2013) voegt daaraan toe dat een SWOT-analyse in combinatie met een EVP-model het onderzoek van een

          onderbouwde reflectiefase voorziet.

In dit geval dien je de onderzoeken in chronologische tijdsvolgorde te noemen.

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptium.nl