Lang citaat

Een citaat van 40 woorden of meer dient anders in je tekst verwerkt te worden dan een korter citaat. Je onderbreekt de tekst met een witregel, en geeft het citaat weer in een ingesprongen blok. De regels met betrekking tot de bronvermelding in de tekst veranderen ook. Als je de naam van de auteur in je tekst opneemt, is er nog niet zo veel aan de hand. Echter, de aanhalingstekens die het citaat inluiden en afsluiten dien je achterwege te laten. Je citaat en bronvermelding zien er dan als volgt uit:

Je kunt er ook voor kiezen om de naam van de auteur niet in de lopende tekst te verwerken. In dat geval citeer je volgens het APA-format op de volgende manier:

In dit geval worden ook de aanhalingstekens achterwege gelaten. Daarnaast staat je bronvermelding direct na het citaatblok en plaats je deze buiten de punt.

Citaten inkorten

Hoewel het niet is toegestaan om de inhoud van een citaat te wijzigen, erkent de APA wel dat het vermelden van irrelevante informatie je onderzoek in de weg zit. Soms is slechts een deel van een citaat relevant voor het onderzoek. In dat geval mag je enkel dat deel noemen. Het is dan wel van belang dat je aangeeft dat je de keuze hebt gemaakt om een deel van het citaat weg te laten. Dit doen we door middel van het beletselteken (drie puntjes met een spatie tussen de puntjes). Een correct citaat met de juiste bronvermelding ziet er dan als volgt uit:

Of je een citaat nu inkort of niet, je dient ook te vermelden of een citaat meerdere pagina’s beslaat. Dit doe je door de paginavermelding te vervangen door een dubbele paginavermelding. Dit ziet er als volgt uit:

Fouten in een citaat

Het kan zijn dat er fouten zitten in een citaat dat je toch graag wilt gebruiken. Het kan dan gaan om taal-, spellings- of typfouten. Maar ook om feitelijke fouten of stilistisch taalgebruik dat geen plek heeft in een academische tekst. Volgens een correcte APA-bronvermelding dien je een citaat letterlijk over te nemen, dus ook de fouten. Het is dan wel de bedoeling dat je aan de lezer aangeeft dat je gezien hebt dat het citaat een fout bevat. Dit doen we om duidelijk te maken dat de fout in het citaat geen resultaat is van slordigheid of nalatigheid van jouw als onderzoeker.

Deze foutaanduiding doen we door middel van het [sic]-teken. Sic is Latijn voor ‘zo’. Het verschijnt als eerste woord in het gezegde sic erat scriptum dat ‘zo was het geschreven’ betekent. Je zegt dus eigenlijk na een fout: ‘Ik weet dat dit een fout is, maar ja, zo was het geschreven.’

Je dient het [sic]-teken cursief na een fout in een citaat te plaatsen:

Als een fout veelvuldig in hetzelfde citaat of in verschillende citaten in je tekst terugkomt, dien je elke keer opnieuw het [sic]-teken te gebruiken.

Bronnencontrole van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van bronnen volgens de APA-stijl? Worstel je met het op de goede manier citeren? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze correctoren zijn gespecialiseerd in het nakijken van de literatuurlijst en bronvermelding in de tekst volgens de APA richtlijnen. Al binnen 24 uur kunnen we de bronnen voor je controleren.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?