Click Fraud Protection

APA lange citaten inkorten 4.71/5 (69)

Lang citaat

Een citaat van 40 woorden of meer dient anders in je tekst verwerkt te worden dan een korter citaat. Je onderbreekt je tekst met een witregel, en geeft het citaat weer in een ingesprongen blok. De regels met betrekking tot de bronvermelding in de tekst veranderen ook. Als je de naam van de auteur in je tekst opneemt, is er nog niet zo veel aan de hand. Enkel de aanhalingstekens die het citaat inluiden en afsluiten dien je achterwege te laten. Je citaat en bronvermelding zien er dan als volgt uit:

             Luyendijk (2015, p. 18) stelt over de Britse bankwereld:

 

             Ik ging wandelen en merkte direct dat ‘de City’ geen goede term meer is. In de financiële sector in Londen werken tussen de

             250.000 en 350.000 mensen. Dat zijn een heleboel banen, en die zijn op meer dan één plek gaan samenklonteren. 

 

             Dit onderzoek gaat tevens niet langer uit van een centrale locatie waar vanuit het hart van de bankierswereld opereert.

 

Je kunt er ook voor kiezen om de naam van de auteur niet in je lopende tekst te verwerken. In dat geval citeer je volgens het APA-format op de volgende manier:

             In het boek ‘Dit kan niet waar zijn’ staat het volgende:

 

             Ik ging wandelen en merkte direct dat ‘de City’ geen goede term meer is. In de financiële sector in Londen werken tussen de

             250.000 en 350.000 mensen. Dat zijn een heleboel banen, en die zijn op meer dan één plek gaan samenklonteren

             (Luyendijk, 2015, p. 18)

 

             Dit onderzoek gaat tevens niet langer uit van een centrale locatie waar vanuit het hart van de bankierswereld opereert.

 

In dit geval worden tevens de aanhalingstekens achterwege gelaten. Daarnaast staat je bronvermelding direct na het citaatblok en plaats je deze buiten de punt.

 

Citaten inkorten

Hoewel het niet is toegestaan om de inhoud van een citaat te wijzigen, erkent de APA wel dat het vermelden van irrelevante informatie je onderzoek in de weg zit. Soms is slechts een deel van een citaat relevant voor je onderzoek en in dat geval mag je enkel dat deel noemen. Het is dan wel van belang dat je aangeeft dat je de keuze hebt gemaakt om een deel van het citaat weg te laten. Dit doen we door middel van het beletselteken (drie puntjes met een spatie tussen de puntjes). Een correct citaat met de juiste bronvermelding ziet er dan als volgt uit:

         “De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse . . . Om inzicht te krijgen in het probleem en de

           probleemcontext is het handig om te werken met de 5xW+H-formule” (Migchelbrink, 2006, p. 68).

Of je een citaat nu inkort of niet, je dient ook te vermelden of een citaat meerdere pagina’s beslaat. Dit doen we door de paginavermelding te vervangen voor een dubbele paginavermelding. Dit ziet er als volgt uit:

             (Migchelbrink, 2006, pp. 68-69)

 

Fouten in een citaat

Het kan zijn dat er fouten zitten in een citaat dat je toch graag wilt gebruiken. Het kan dan gaan om taal-, spellings- of typfouten, maar ook om feitelijke fouten of stilistisch taalgebruik dat geen plek heeft in een academische tekst. Volgens een correcte APA-bronvermelding dien je een citaat letterlijk over te nemen, dus ook de fouten. Het is dan wel de bedoeling dat je aan de lezer aangeeft dat je gezien hebt dat de citaat een fout bevat. Dit doen we om duidelijk te maken dat de fout in het citaat geen resultaat is van slordigheid of nalatigheid van jouw als onderzoeker. Deze foutaanduiding doen we door middel van het [sic]-teken. Sic is Latijn voor ‘zo’ en verschijnt als eerste woord in het gezegde sic erat scriptum dat ‘zo was het geschreven’ betekent. Je zegt dus eigenlijk na een fout: ‘Ik weet dat dit een fout is, maar ja, zo was het geschreven.’

             Je dient het [sic]-teken cursief na een fout in een citaat te plaatsen:

             “Het aantal banen in de bankierswereld zijn [sic] in 2001 explosief toegenomen” (Luyendijk, 2015, p. 22).

Als een fout veelvuldig in hetzelfde citaat of in verschillende citaten in je tekst terugkomt, dien je elke keer opnieuw het [sic]-teken te gebruiken.

 

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptium.nl