Waarom verwijzen we?

Voor het schrijven van een scriptie of andere academische tekst – dissertaties, artikelen, proefschriften, verslagen en/of een boek – voert men doorgaans onderzoek uit. Keuzes, uitingen en implementaties van een dergelijk onderzoek dienen onderbouwd te worden met academisch geverifieerde bronnen. Het kan dus zo zijn dat je veel bronnen raadpleegt en de gevonden informatie verwerkt in je eigen tekst. Het is zeer wenselijk om je werk te baseren op erkend onderzoek dat reeds is uitgevoerd. Zo zorg je ervoor dat jouw werk zo valide mogelijk is. Alle geraadpleegde en verwerkte informatie in je tekst dient voorzien te worden van een juiste verwijzing en de bronnen dienen verwerkt te worden in een bronvermelding. Dit doen we om drie redenen.

 

Erkenning

Als onderzoek A heeft bewezen dat methode X effectief is, kun jij met een gerust hart methode X gebruiken om een soortgelijk onderzoek tot een succesvol einde te brengen. Je dient dan wel correct te verwijzen middels bronvermelding naar methode X en onderzoek A in je eigen werk. De onderzoeker die methode X ontwikkeld heeft, verdient immers erkenning voor zijn werk. Zie je verwijzing dus als een uiting van bescheidenheid: de schrijver van de bron die jij gebruikt hebt in jouw scriptie, krijgt de eer die hem of haar toekomt.

 

Vindbaarheid

Aangezien academisch onderzoek wordt gebaseerd op eerder onderzoek, kun je wetenschappelijke artikelen en bronnen zien als een lange aaneenschakeling van informatie. Met elk nieuw onderzoek wordt de bestaande bron van kennis uitgebreid. Het is niet de bedoeling dat een onderzoeker met volstrekt nieuwe informatie op de proppen komt die niet te herleiden is op reeds bewezen onderzoek. Daarom is het van belang dat je verwijzingen zorgen dat de uitingen in je scriptie duidelijk terug te vinden zijn in een zee van beschikbare literatuur. De lezer van jouw werk moet middels de bronvermelding snel en effectief kunnen terugvinden waar je jouw informatie vandaan hebt. Vanwege de vindbaarheid noemen we, naast de titel en auteursnaam, het medium van je geraadpleegde bron in je verwijzing. De lezer weet dan welke versie van een bron ten grondslag ligt aan jouw onderzoek.

 

Controleerbaarheid

Ten slotte is het van belang dat de informatie die weergegeven wordt in een scriptie juist is. Door middel van een bronvermelding kan een lezer controleren of je de uitingen in een geraadpleegde bron begrepen en correct verwerkt hebt. Elk citaat of geparafraseerde uiting ontleent zijn betekenis aan de oorspronkelijke context. Je kunt deze context nou eenmaal niet in zijn geheel kopiëren naar je tekst en dus biedt je de lezer de kans om deze zelf op te zoeken in de bron. Tevens kan de lezer controleren of je de informatie waarmee jouw onderzoek onderbouwd is uit bronnen die valide en betrouwbaar zijn hebt verkregen. Simpel gezegd dient je taalonderzoek gebaseerd te zijn op informatie uit eerdere taalonderzoeken. Zo garandeer je dat de context van je gebruikte informatie ook toepasbaar is op jouw tekst. Methode X kan immers effectief bewezen zijn voor bijvoorbeeld onderzoek op het gebied van gedragspsychologie, maar dat wil niet automatisch zeggen dat methode X geschikt is voor jouw taalonderzoek.

De betrouwbaarheid van je geraadpleegde bronnen is minstens zo belangrijk als de validiteit. We zijn het er inmiddels allemaal over eens dat Wikipedia geen academisch betrouwbare bron is, maar ook bronnen die op het eerste oog betrouwbaar lijken, kunnen ongeschikt zijn voor jouw scriptie. Het is niet toegestaan om je tekst te baseren op informatie uit bronnen die niet valide en betrouwbaar zijn. Controleer dus voordat je een bron verwerkt in je tekst of deze wel betrouwbaar is. Je kunt controleren of je te maken hebt met een betrouwbare bron door middel van de volgende checklist:

– Wordt de titel en de naam van de auteur vermeld?
– Heeft de auteur een betrouwbare achtergrond?
– Maakt de tekst gebruik van een bronvermelding en wordt er correct verwezen?
– Wordt de tekst ondersteund of gepubliceerd door een erkende instantie en/of organisatie?

Als een bron voldoet aan alle punten in de checklist, is de tekst betrouwbaar en kun je de informatie verwerken in je onderzoek. Let er wel op dat een bron tevens recent dient te zijn. Vooral internetbronnen zijn vergankelijk. Om die reden vermelden we de datum waarop je de internetbron hebt geraadpleegd in je verwijzing. Verwijzingen vervullen dus ook een controlefunctie voor de lezer.

 

Plagiaat

Als de informatie in je tekst niet op de juiste wijze voorzien is van een bronvermelding, pleeg je plagiaat. Plagiaat is het, bedoeld of onbedoeld, presenteren van werk van een ander als eigen werk. Je schendt zo de intellectuele eigendomsrechten van een ander en dat is strafbaar. Onderwijsinstanties in Nederland voeren een sanctiebeleid tegen plagiaat. In de onderwijsstatuten van jouw hogeschool of universiteit kun je terugvinden welke maatregelen getroffen worden bij eigendomsrechtenschending. Bij plagiaat kan je werk bestempeld worden met een onvoldoende en kun je zelfs van je opleiding weggestuurd worden.

 

Laat een reactie achter