Waarom verwijzen we?

Voor het schrijven van een scriptie of andere academische teksten zoals dissertaties, artikelen, proefschriften, verslagen of boeken, voert men doorgaans onderzoek uit. Keuzes en uitingen van een dergelijk onderzoek dienen onderbouwd te worden met academisch geverifieerde bronnen.

Als je veel bronnen raadpleegt en de gevonden informatie verwerkt in de eigen tekst, is het zeer wenselijk om je werk te baseren op erkend onderzoek dat al is uitgevoerd. Zo zorg je ervoor dat je werk zo valide mogelijk is. Alle geraadpleegde informatie in de tekst dient voorzien te worden van een juiste verwijzing en de bronnen dienen verwerkt te worden in een bronvermelding. Dit doen we om drie redenen.

Erkenning

Als onderzoek A heeft bewezen dat methode X effectief is, kun je met een gerust hart methode X gebruiken om een soortgelijk onderzoek uit te voeren. Je dient dan wel correct te verwijzen middels bronvermelding naar methode X en onderzoek A in je eigen werk. De onderzoeker die methode X ontwikkeld heeft, verdient immers erkenning voor zijn werk. Beschouw een verwijzing dus als een uiting van erkenning. De schrijver van de bron die je gebruikt hebt in je scriptie, krijgt de eer die hem of haar toekomt.

Vindbaarheid

Aangezien academisch onderzoek wordt gebaseerd op eerder onderzoek, kun je wetenschappelijke artikelen zien als een aaneenschakeling van informatie. Met elk nieuw onderzoek wordt de bestaande bron van kennis uitgebreid. Het is niet de bedoeling dat een onderzoeker met volstrekt nieuwe informatie op de proppen komt die niet te herleiden is tot al bewezen onderzoek. De verwijzingen zorgen ervoor dat de uitingen in je scriptie duidelijk terug te vinden zijn in beschikbare literatuur. De lezer van jouw werk moet middels de bronvermelding snel en effectief kunnen terugvinden waar je de informatie vandaan hebt.

Vanwege de vindbaarheid noemen we, naast de titel en auteursnaam, het medium van de geraadpleegde bron in de verwijzing. De lezer weet dan welke versie van een bron ten grondslag ligt aan jouw onderzoek.

Controleerbaarheid

Ten slotte is het van belang dat de informatie in een scriptie juist is. Door middel van een bronvermelding kan de lezer controleren of de uitingen in een geraadpleegde bron begrepen en correct verwerkt zijn. Elk citaat of parafrase ontleent zijn betekenis aan de oorspronkelijke context. Je kunt deze context nu eenmaal niet in zijn geheel kopiëren naar je scriptie. Je biedt de lezer dus de kans om deze zelf op te zoeken in de bron.

Tevens kan de lezer controleren of de informatie waarmee jouw onderzoek onderbouwd is valide en betrouwbaar is. Simpel gezegd dient bijvoorbeeld een taalonderzoek gebaseerd te zijn op informatie uit eerdere taalonderzoeken. Zo garandeer je dat de context van de gebruikte informatie ook toepasbaar is op je tekst. Methode X kan immers effectief bewezen zijn voor bijvoorbeeld onderzoek op het gebied van gedragspsychologie, maar dat wil niet automatisch zeggen dat methode X geschikt is voor taalonderzoek.

De betrouwbaarheid van de geraadpleegde bronnen is minstens zo belangrijk als de validiteit. We zijn het er inmiddels over eens dat Wikipedia geen academisch betrouwbare bron is. Maar ook bronnen die op het eerste oog betrouwbaar lijken, kunnen ongeschikt zijn voor een scriptie. Het is niet toegestaan om je tekst te baseren op informatie uit bronnen die niet valide en betrouwbaar zijn.

Controleer dus voordat je een bron verwerkt of deze betrouwbaar is. Je kunt controleren of je te maken hebt met een betrouwbare bron door middel van de volgende checklist:

 • Worden de titel en de naam van de auteur vermeld?

 • Heeft de auteur een betrouwbare achtergrond, oftewel autoriteit in zijn of haar vakgebied?

 • Maakt de tekst gebruik van een bronvermelding en wordt er correct verwezen?

 • Wordt de tekst ondersteund of gepubliceerd door een erkende instantie of organisatie?

Als een bron voldoet aan alle punten in de checklist, is de tekst betrouwbaar en kun je de informatie verwerken in het onderzoek. Let er wel op dat een bron ook recent dient te zijn. Vooral internetbronnen zijn vergankelijk. Om die reden vermelden we de datum waarop je de internetbron hebt geraadpleegd in de verwijzing. Verwijzingen vervullen dus ook een controlefunctie voor de lezer.

Plagiaat

Als de informatie in je tekst niet op de juiste wijze voorzien is van een bronvermelding, pleeg je plagiaat. Plagiaat is het bedoeld of onbedoeld presenteren van werk van een ander als eigen werk. Je schendt zo de intellectuele eigendomsrechten van een ander, en dat is strafbaar.

Onderwijsinstellingen in Nederland voeren een sanctiebeleid tegen plagiaat. In de onderwijsstatuten van je hogeschool of universiteit kun je terugvinden welke maatregelen getroffen worden bij schending van eigendomsrecht. Bij plagiaat kan je werk bestempeld worden met een onvoldoende en kun je zelfs van de opleiding gestuurd worden.

Bronnencontrole van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van bronnen volgens de APA-stijl? Worstel je met de regels van bronvermelding? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze correctoren zijn gespecialiseerd in het nakijken van de literatuurlijst en bronvermelding in de tekst volgens de APA richtlijnen. Al binnen 24 uur kunnen we de bronnen voor je controleren.

4 reacties

 1. Hallo Demi,
   
  Bedankt voor je vraag. Er zijn hier geen vaste regels voor, maar over het algemeen wordt geadviseerd een regelafstand van 1,5 te nemen. Times New Roman 12 of Arial 11 kunnen gebruikt worden als lettertype en voor de lettergrootte.

 2. Hoi Scriptium,

  Ik heb een voorbeeldscriptie geopend en daarin zaten de bronnen in de tekst schuingedrukt. Mag ik dat ook zo doen in mijn tekst?

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?