APA format basisregels 4.92/5 (92)

Verwijzen met stijl: APA

Uniforme richtlijnen zorgen dat teksten, en met name bronvermeldingen, overal ter wereld herkenbaar zijn. Door de jaren heen zijn verschillende formats/stijlen ontwikkeld voor het verwijzen in wetenschappelijk onderzoek. De bekendste stijl is het APA-format. Daarnaast wordt er veel verwezen aan de hand van MLA, Harvard, Vancouver en Chicago. In Nederland hanteren de meeste universiteiten en hogescholen de APA-richtlijnen. Afhankelijk van je studierichting kan de gehanteerde verwijzingsstijl afwijken.
In 1929 publiceerde de American Psychological Association, oftewel APA, een artikel met informatie over het belang van conformiteit in wetenschappelijke teksten. De association was van mening dat het de validiteit en betrouwbaarheid van wetenschappelijke artikelen ten goede zou komen als er standaarden voor het verwerken van bronnen zouden worden opgesteld. In 1952 werd de Publication manual of the American Psychological Association gepubliceerd en die handleiding (de zesde editie inmiddels) wordt vandaag de dag nog steeds toegepast als de basis voor de APA-richtlijnen.

 

APA per taal

Hoewel het APA-format internationaal als leidraad functioneert, wijkt de daadwerkelijke toepassing van de richtlijnen per voertaal af. Sommige regels die voor het Engels werken, zijn niet geschikt voor het Nederlands. Je kunt er vanuit gaan dat officiële bronnen over APA-richtlijnen het aangeven als er een dergelijke afwijking voor het Nederlands van toepassing is.

 

Richtlijnen

De APA-richtlijnen noemen we ‘richtlijnen’ met een reden. Het APA-format is een mengeling van regels en afspraken die niet allemaal even strikt zijn. Hier en daar is er voor de onderzoeker ruimte voor eigen interpretatie. Denk bijvoorbeeld aan parafraseren. Bij een parafrase formuleert de onderzoeker in eigen woorden informatie uit een geraadpleegde bron en daarbij is er dus ruimte voor persoonlijke keuzes. Een strikte afspraak is dat het paginanummer genoemd moet worden als je informatie uit een bron citeert, maar bij een parafrase mag de onderzoeker zelf kiezen of hij of zij het paginanummer vermeldt. De ontwikkelaars van het APA-format zijn namelijk van mening dat het geen zin heeft om paginanummers te vermelden als tien pagina’s bijvoorbeeld in een enkele paragraaf worden samengevat. Het vermelden van het paginanummer bij parafrasen is dus een richtlijn en geen regel: paginanummers mogen, maar zijn niet verplicht.

 

APA in Nederland

Vrij recent (in 2016) is er in Nederland gehoor gegeven aan de behoefte aan een nationale standaard van het APA-format. Hogeschool Windesheim heeft de werkgroep APA opgesteld. Deze werkgroep bestaat uit negen experts op het gebied van informatieverwerking en zij hebben als taak het opstellen van een Nederlandse vorm van de APA-richtlijnen. Voornamelijk hoofdstuk 6 “Crediting Sources” en hoofdstuk 7 “Reference Examples” uit de Publication manual of the American Psychological Association fungeren als leidraad voor het ontwikkelen van de Nederlandse richtlijnen en zijn dus ook aan te bevelen als informatiebron voor Nederlandse studenten die hun scriptie schrijven.
Hogeschool Arnhem en Nijmegen is sinds 2010 actief bezig geweest met het beantwoorden van studentvragen over het APA-format in Nederland. De Hogeschool heeft deze vragen en antwoorden verzameld en gepubliceerd op de website www.theapateam.blogspot.nl. Dit is dus tevens een bron van informatie over de Nederlandse toepassing van de APA-richtlijnen.

 

Hoe strikt is strikt?

Het nadeel van de ruimte voor vrije interpretatie van de APA-richtlijnen is dat er verwarring heerst over hoe strikt het APA-format eigenlijk toegepast dient te worden. Als een paginanummer bij een parafrase niet verplicht is, mag je dan de vele punten en komma’s in je bronvermelding ook hier en daar achterwege laten? Het zou het ontwikkelen van een bronvermelding zeker gemakkelijker maken en sneller laten verlopen. Of pleeg je dan plagiaat vanwege incorrect verwijzen? De huidige leden van de American Psychological Association houden een blog bij met informatie over de striktheid van de richtlijnen. Dit APA style blog geeft regelmatig nieuwe toelichtingen bij de gepubliceerde Publication manual of the American Psychological Association. In 2014 vergeleek Jeff Hume-Pratuch de APA-richtlijnen met een bosbessenpannenkoek. Je kunt de bosbessen op allerlei verschillende manieren in je pannenkoek verwerken, het blijft een bosbessenpannenkoek. Dit symboliseert de toepassingsruimte die ook binnen de richtlijnen bestaat. Zodra je de bosbessen vervangt voor bananen, wordt de pannenkoek misschien wel lekkerder, maar dan is het geen bosbessenpannenkoek meer. Met andere woorden: de toepassingsruimte binnen de richtlijnen is beperkt en dient niet om het eindresultaat makkelijker of ‘lekkerder’ te maken.

 

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL