Verwijzen met stijl - APA

Uniforme richtlijnen zorgen dat teksten, en met name bronvermeldingen, overal ter wereld herkenbaar zijn. Door de jaren heen zijn verschillende stijlen ontwikkeld voor het verwijzen in wetenschappelijk onderzoek. De bekendste stijl is het APA-format. Daarnaast wordt veel verwezen aan de hand van MLA, Harvard, Vancouver en Chicago. In Nederland hanteren de meeste universiteiten en hogescholen de APA-richtlijnen. Afhankelijk van je studierichting kan de gehanteerde verwijzingsstijl afwijken.

In 1929 publiceerde de American Psychological Association, oftewel APA, een artikel met informatie over het belang van conformiteit in wetenschappelijke teksten. De association was van mening dat het de validiteit en betrouwbaarheid van wetenschappelijke artikelen ten goede zou komen als er standaarden voor het verwerken van bronnen zouden worden opgesteld. In 1952 werd de Publication manual of the American Psychological Association gepubliceerd. Die handleiding wordt vandaag de dag nog steeds toegepast als de basis voor de APA-richtlijnen. We zijn inmiddels beland bij de zevende editie.

APA per taal

Hoewel het APA-format internationaal als leidraad functioneert, wijkt de toepassing van de richtlijnen per voertaal af. Sommige regels die voor het Engels werken, zijn niet geschikt voor het Nederlands. Je kunt er vanuit gaan dat officiële bronnen over APA-richtlijnen het aangeven als er een dergelijke afwijking voor het Nederlands van toepassing is.

Richtlijnen

De APA-richtlijnen noemen we ‘richtlijnen’ met een reden. Het APA-format is een mix van regels en afspraken die niet allemaal even strikt zijn. Hier en daar is er voor de onderzoeker ruimte voor eigen interpretatie. Denk bijvoorbeeld aan parafraseren. Bij een parafrase formuleert de onderzoeker in eigen woorden informatie uit een geraadpleegde bron. Daarbij is er dus ruimte voor persoonlijke keuzes.

Een strikte afspraak is dat het paginanummer genoemd moet worden als je informatie uit een bron citeert. Bij een parafrase mag de onderzoeker echter zelf kiezen of deze het paginanummer vermeldt. De ontwikkelaars van het APA-format zijn namelijk van mening dat het geen zin heeft om paginanummers te vermelden als tien pagina’s bijvoorbeeld in een enkele paragraaf worden samengevat. Het vermelden van het paginanummer bij parafrasen is dus een richtlijn en geen regel. Paginanummers mogen, maar zijn niet verplicht.

APA in Nederland

In 2016 is in Nederland gehoor gegeven aan de behoefte aan een nationale standaard van het APA-format. Hogeschool Windesheim heeft de werkgroep APA opgesteld. Deze werkgroep bestaat uit negen experts op het gebied van informatieverwerking. Zij hebben als taak het opstellen van een Nederlandse vorm van de APA-richtlijnen. Voornamelijk hoofdstuk 6 “Crediting Sources” en hoofdstuk 7 “Reference Examples” uit de Publication manual of the American Psychological Association fungeren als leidraad voor het ontwikkelen van de Nederlandse richtlijnen. Deze zijn dus ook aan te bevelen als informatiebron voor Nederlandse studenten die hun scriptie schrijven.

Hogeschool Arnhem en Nijmegen is sinds 2010 actief bezig geweest met het beantwoorden van studentvragen over het APA-format in Nederland. De Hogeschool heeft deze vragen en antwoorden verzameld en gepubliceerd op de website www.theapateam.blogspot.nl. Dit is dus ook een bron van informatie over de Nederlandse toepassing van de APA-richtlijnen.

Hoe strikt is APA?

Het nadeel van de ruimte voor vrije interpretatie van de APA-richtlijnen is dat er verwarring heerst over hoe strikt het APA-format toegepast moet worden. Als een paginanummer bij een parafrase niet verplicht is, mag je dan de vele punten en komma’s in je bronvermelding ook hier en daar achterwege laten? Het zou het ontwikkelen van een bronvermelding zeker makkelijker maken en sneller laten verlopen. Of pleeg je dan plagiaat vanwege incorrect verwijzen?

De huidige leden van de American Psychological Association houden een blog bij met informatie over de striktheid van de richtlijnen. Dit APA style blog geeft regelmatig nieuwe toelichtingen bij de gepubliceerde Publication manual of the American Psychological Association.

In 2014 vergeleek Jeff Hume-Pratuch de APA-richtlijnen met een bosbessenpannenkoek. Je kunt de bosbessen op allerlei verschillende manieren in je pannenkoek verwerken, het blijft een bosbessenpannenkoek. Dit symboliseert de ruimte voor toepassing die ook binnen de richtlijnen bestaat. Zodra je de bosbessen vervangt voor bananen, wordt de pannenkoek misschien wel lekkerder, maar is het geen bosbessenpannenkoek meer. Met andere woorden: de toepassingsruimte binnen de richtlijnen is beperkt. Deze dient niet om het eindresultaat makkelijker of ‘lekkerder’ te maken.

Bronnencontrole van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van bronnen volgens de APA-stijl? Worstel je met de regels van bronvermelding? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze correctoren zijn gespecialiseerd in het nakijken van de literatuurlijst en bronvermelding in de tekst volgens de APA richtlijnen. Al binnen 24 uur kunnen we de bronnen voor je controleren.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?