Click Fraud Protection

APA – citeren 4.63/5 (78)

Citeren

Een citaat is een stuk tekst of een zin dat je letterlijk kopieert uit een bron. Je zet de tekst dan tussen dubbele aanhalingstekens en na het citaat volgt een bronvermelding tussen haakjes. Er zijn duidelijke regels opgesteld voor citeren volgens het APA-format. Zo mag je geen wijzigingen aanbrengen in de tekst, dient de bronvermelding buiten de aanhalingstekens maar binnen de punt te staan en dien je het paginanummer te vermelden (behalve bij een citaat van een website). Correct citeren doe je dus zo:

          “Correct citeren doe je dus zo” (Scriptium, 2018, p. 1).

 

Citeren uit een bron met…

Nu is het vaak zo dat een bron door meerdere auteurs geschreven is. Je dient alle auteurs van een bron de erkenning te geven die hen toekomt.

 

  •           Twee auteurs

Beide namen worden vermeld in je bronvermelding. Dit doe je in de volgorde die de bron hanteert. Let er dus op dat dit niet per definitie een alfabetische volgorde hoeft te zijn. Je dient de twee achternamen van elkaar te scheiden met een &-teken (ampersand). Een citaat uit een bron met twee auteurs wordt volgens het APA-format als volgt weergegeven:

          “De uitspraken die in het onderzoek gedaan worden moeten aan de hand van de resultaten controleerbaar zijn” (Fischer & Julsing, 2014, p. 25).

In je bronnenlijst dien je beide namen te noemen met voorletters:

          Fischer, J.G. & Julsing, K. (2014). …

 

  •           Drie, vier of vijf auteurs

Net als bij een bron met twee auteurs, dien je de drie, vier of vijf auteurs in de volgorde te vermelden die de geraadpleegde bron zelf hanteert. De auteursnamen worden van elkaar gescheiden door een komma en, net als bij een citaat uit een bron met twee auteurs, volgt er voor de laatste naam een &-teken.

          “Focusgroeponderzoek is inzetbaar voor thema’s of onderwerpen waarover nog weinig bekend is” (Ketelaar, Hentenaar & Kooter, 2011, p. 19).

Bij een tweede of verdere verwijzing naar dezelfde bron, dien je de tweede, derde en vierde naam te vervangen door ‘et al.’. Dit is de afkorting voor het Latijnse ‘et alli’ dat ‘en anderen’ betekent. Correct citeren doe je in dat geval zo:

          “Focusgroeponderzoek is inzetbaar voor thema’s of onderwerpen waarover nog weinig bekend is” (Ketelaar et al., 2011, p. 19)

In de bronnenlijst dien je alle namen te vermelden. Je scheidt ze van elkaar met een komma en voor de laatste naam plaats je een &-teken:

          Ketelaar, J., Hentenaar E. & Kooter, Z. (2011)…

 

  •           Zes of meer auteurs

Bij het citeren uit een bron met zes of meer auteurs, vermeld je enkel de eerste naam en ‘et al.’:

          “Er is een aantal redenen om vroeg in de onderzoeksfase te beginnen met literatuuronderzoek” (Baarda et al., 2012, p. 21).

In de bronnenlijst dien je wel alle achternamen uit te schrijven en van elkaar te scheiden met een komma. Let ook hier weer op het &-teken voor de laatste naam:

          Baarda, J.E., Janssen, K., Bakker, C., Visser, E., Meijer, A. & Koothuizen, A. (2012)…

 

Auteursnamen in de tekst

Soms kan het wenselijk zijn om de auteursnamen te gebruiken in je lopende tekst. Zo verwerk je een citaat op een logische wijze in de structuur van je paragraaf. Een citaat dient namelijk ingeleid en verklaard te worden. Vraag jezelf af waarom je precies het citaat in jouw onderzoek gebruikt en controleer of je reden ook duidelijk is voor de lezer. Het volgende citaat is op een onsamenhangende manier verwerkt in de paragraaf:

          Het volgende hoofdstuk beschrijft de resultaten van het literatuuronderzoek. “Er is een aantal redenen om vroeg in de onderzoeksfase te

          beginnen met literatuuronderzoek” (Baarda et al., 2012. P.21). Dit onderzoek begint met literatuuronderzoek want een theoretische

          basis is voordelig voor het onderbouwen van de methode.

Hoewel het verband tussen het citaat en de paragraaf duidelijk is (literatuuronderzoek als beginpunt van je onderzoek), wordt niet duidelijk wat nu precies het verband is tussen de informatie die je geraadpleegd hebt in de bron van Baarda et al. (2012) en jouw onderzoek. Met andere woorden: je paragraaf bevat geen context. Een correcte verwerking van het citaat zou zijn:

          Het volgende hoofdstuk beschrijft de resultaten van het literatuuronderzoek. Baarde et al. (2012, p. 21) stelt: “Er is een aantal

          redenen om vroeg in de onderzoeksfase te beginnen met literatuuronderzoek.” Het was essentieel om aan een van die redenen,

          het theoretisch onderbouwen van de onderzoeksmethode, te voldoen.

De bovenstaande paragraaf verwerkt de naam van de auteurs in de tekst. Je bronvermelding neemt dan een grammaticale functie aan en daarom zetten we de naam niet langer tussen haakjes. Let er wel op dat het &-teken in het Nederlands vervangen wordt door ‘en’ als je twee of meerdere namen in je tekst vermeldt buiten de haakjes van een bronvermelding.

 

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptium.nl