Citeren

Een citaat is een stuk tekst of een zin dat je letterlijk kopieert uit een bron. Je zet de tekst dan tussen dubbele aanhalingstekens. Na het citaat volgt een bronvermelding tussen haakjes. Er zijn duidelijke regels opgesteld voor citeren volgens het APA-format. Zo mag je geen wijzigingen aanbrengen in de tekst. De bronvermelding dient buiten de aanhalingstekens maar binnen de punt te staan. Je dient ook het paginanummer te vermelden (behalve bij een citaat van een website). Correct citeren doe je dus zo:

Citeren uit een bron met meerdere auteurs

Nu is het vaak zo dat een bron door meerdere auteurs geschreven is. Bij twee auteurs dien je beide auteurs van de bron te benoemen. Bij drie of meer auteurs wordt de verwijzing al na één auteur ingekort met ‘et al.’

  • twee auteurs

Beide namen worden vermeld in je bronvermelding. Dit doe je in de volgorde die de bron hanteert. Let er dus op dat dit niet per definitie een alfabetische volgorde hoeft te zijn. Je dient de twee achternamen van elkaar te scheiden met een &-teken (ampersand). Een citaat uit een bron met twee auteurs wordt volgens het APA-format als volgt weergegeven:

In je bronnenlijst dien je beide namen te noemen met voorletters:

  • Die, vier of vijf auteurs

Bij drie, vier of vijf auteurs wordt de bron na één auteur ingekort met et al. Dit is de afkorting voor het Latijnse ‘et alli’ dat ‘en anderen’ betekent. Correct citeren volgens APA doe je in dat geval zo:

In de bronnenlijst dien je alle namen te vermelden. Je scheidt ze van elkaar met een komma en voor de laatste naam plaats je een &-teken:

  • Meer dan 20 auteurs

Bij het APA citeren uit een bron met 21 of meer auteurs, vermeld je ook enkel de eerste naam en ‘et al.’:

Auteursnamen in de tekst

Soms kan het wenselijk zijn om de auteursnamen te gebruiken in je lopende tekst. Zo verwerk je een citaat op een logische wijze in de structuur van een paragraaf. Een citaat dient namelijk ingeleid en verklaard te worden. Vraag jezelf af waarom je precies het citaat in jouw onderzoek gebruikt en controleer of de reden ook duidelijk is voor de lezer. Het volgende citaat is op een onsamenhangende manier verwerkt in de paragraaf:

Hoewel het verband tussen het citaat en de paragraaf duidelijk is (literatuuronderzoek als beginpunt van je onderzoek), wordt niet duidelijk wat nu precies het verband is tussen de informatie die je geraadpleegd hebt in de bron van Baarda et al. (2012) en jouw onderzoek. Met andere woorden: je paragraaf bevat geen context. Een correcte verwerking van het citaat zou zijn:

De bovenstaande paragraaf verwerkt de naam van de auteurs in de tekst. Je bronvermelding neemt dan een grammaticale functie aan. Daarom zetten we de naam niet langer tussen haakjes. Let er wel op dat bij APA het &-teken in het Nederlands vervangen wordt door ‘en’ als je twee namen in je tekst vermeldt buiten de haakjes van een bronvermelding.

Bronnencontrole van Scriptium

Heb je moeite met het opstellen van bronnen volgens de APA-stijl? Worstel je met de regels van bronvermelding ten aanzien van citeren? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze correctoren zijn gespecialiseerd in het nakijken van de literatuurlijst en bronvermelding in de tekst volgens de APA richtlijnen. Al binnen 24 uur kunnen we de bronnen voor je controleren.

2 reacties

  1. Voor mijn resultaten is het belangrijk dat ik de citaten echt overneem zoals ze zijn gezegd in het interview, want het gaat over pauzes en tussengeluiden als ‘eh’. Weten jullie hoe ik dat moet noteren?

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?