Leren in de praktijk

 
In Nederland is een stage een essentieel onderdeel van veel opleidingen aan hogere onderwijsinstellingen. We zijn van mening dat leren zowel in de schoolbanken op theoretisch niveau als op de werkvloer op praktisch niveau moet plaatsvinden. Vrijwel alle hbo-opleidingen en enkele wo-opleidingen eisen dat studenten een afstudeerstage afronden. Het is dan de bedoeling dat je als stagiaire een laatste keer in de praktijk laat zien wat je geleerd hebt voordat je jouw diploma mag ontvangen. Maar wat nu als je jouw afstudeerstage niet gehaald hebt? Scriptium heeft enkele opties beschikbaar als je afstudeerfase stukloopt rondom de stage.
afstudeerstage niet gehaald - afbeelding 1

Stageverslagen

 
Het stageverslag is van groot belang voor het behalen van een voldoende voor je afstudeerstage. Als je jouw afstudeerstage niet gehaald hebt, kan het zijn dat dit ligt aan het stageverslag. Het is de bedoeling dat je in het verslag aantoont dat je jezelf hebt ontwikkeld op het gebied van vaardigheid, expertise en kennis en dat je een goede schakeling hebt gemaakt tussen de theoretische educatie en de praktijk. Elke opleiding stelt andere eisen aan een stageverslag. Natuurlijk is er een algemene rode draad te bemerken, maar de specificaties verschillen per stageonderwerp. Als je jouw afstudeerstage niet gehaald hebt vanwege een afgekeurd stageverslag, is Scriptium wellicht een optie. We bieden verslagcorrectie op taal, structuur en/of inhoud. Je kunt dus jouw afgekeurde verslag insturen en zo ontdekken wat er precies mis mee is. Bij een structuur- en inhoudscontrole voorziet een specialist het verslag van feedback in tekstballonnen in de kantlijn van het document. Je kunt vervolgens na de correctie zelf het verslag aanpassen en optimaliseren. Een taalcontrole zorgt dat je verslag vrij is van slordigheden en fouten met betrekking tot taal, stijl en woordkeuze. Een slordig verslag wordt doorgaans afgekeurd enkel en alleen gebaseerd op die slordigheid. Veel beoordelaars kijken dan niet eens meer naar de inhoud. Het is dus zeer aan te bevelen je verslag te laten nakijken op taal. Een corrector oppert wijzigingen met behulp van de functie  ‘wijzigingen bijhouden’ in Word. Op die manier bepaal je zelf welke wijzigingen je accepteert of afwijst en zo blijf je auteur over eigen werk.

Eindgesprekken

 
Misschien heb je jouw afstudeerstage niet gehaald omdat je eindgesprek niet naar behoren verliep. Veel stages worden afgerond met een eindgesprek tussen je stagebegeleider, je stagebedrijf/-instantie en een onderwijsvertegenwoordiger. Je zou kunnen stellen dat het gesprek een verlengde is van het stageverslag waarin je verbaal duidelijk maakt wat je geleerd hebt, hoe je verbeterd bent en wat je de volgende keer anders zou doen. Een dergelijk gesprek kan best veel van je vragen, vooral als je jezelf niet zo’n goede spreker acht. Dan is begeleiding van Scriptium wellicht een idee. Helaas kan een begeleider van Scriptium niet met je mee om het gesprek daadwerkelijk te doen. We kunnen wel het gesprek uitvoerig met je voorbereiden op inhoud en op performance. Het kan al een wereld van verschil maken als je het gesprek bijvoorbeeld enkele keren oefent met een expert. Dergelijke begeleiders kunnen tevens helpen bij het opstellen en schrijven van een stageverslag.
afstudeerstage niet gehaald - afbeelding 2

Afstudeerstage niet gehaald? – Stagecoaching

 
Het vaakst wordt een afstudeerstage niet gehaald omdat de stage zelf niet lekker verliep. Een stagebegeleider of een stageplek geeft dan een negatieve beoordeling. Daar heb je dan met je verslag of eindgesprek geen invloed meer op. De oplossing is dan om een tweede stage te volgen of om de gehele afstudeerfase in het volgende schooljaar nogmaals te doorlopen. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat het doen van een tweede stage of zelfs een geheel nieuwe afstudeerperiode zeer zwaar en onwenselijk is. Toch is het aan te raden de moed bijeen te rapen en er met een opgeheven hoofd tegenaan te gaan. Wat we wel aanraden: huur een stagecoach in. Om te voorkomen dat je bij je nieuwe stage tegen dezelfde problemen aanloopt, is het inhuren van een stagecoach een goed idee. Deze begeleider is te allen tijde beschikbaar voor advies en coaching met betrekking tot je stagewerkzaamheden of met betrekking tot contact met collega’s, meerderen en werkgevers.

Eerst liever een medewerker van Scriptium spreken? Of gewoon jouw persoonlijke vraag stellen over afstuderen, herkansingen of studeren in het algemeen? Vul dan dit contactformulier in. We zullen zo spoedig mogelijk reageren.