Click Fraud Protection

Scriptium.nl

Afstudeerbegeleiding en Studiecoaching – 100% kwaliteit 4.68/5 (25)

De laatste loodjes

Na jaren tijd en energie gestoken te hebben in je opleiding is het in de laatste fase tijd om af te studeren. Huur nu afstudeerbegeleiding of studiecoaching in voor deze eindsprint. Deze afstudeerfase bestaat doorgaans uit het schrijven van een bachelor- of masterscriptie, het inleveren van laatste verslagen en essays en het behalen van enkele eindtentamens. Er wordt dus veel van een student vereist en dat kan soms stress en druk opleveren.

Afstudeerbegeleiding van Scriptium:

 Persoonlijk

 Op maat

 Naar eigen invulling

 Ook online

Begeleiders van Scriptium:

 Universitair geschoold

 Didactisch onderlegd

 Van diverse achtergronden

 Experts in hun vakgebied

Afstudeerbegeleiding en studiecoaching

Bij Scriptium kun je op verzoek een begeleider in de armen nemen die gedurende het gehele afstudeerproces begeleiden zal. Deze afstudeerbegeleiding bestaat precies uit wat je van ons verlangt. Het is mogelijk om studiecoaching specifiek voor het ontwikkelen en schrijven van je scriptie af te nemen, maar onze begeleiders beschikken ook over de vaardigheden om te helpen met leren voor tentamens of om essays en verslagen op te zetten.

 

Begeleiding bij de scriptieicoon van boek dat gebruikt wordt bij afstudeerbegeleiding en studiecoaching

Scriptium is gespecialiseerd in het nakijken van scripties en het begeleiden van studenten bij het scriptieproces. Via onze scriptiebegeleidingspagina kun je een verzoek indienen. Je vult dan simpelweg je gegevens in en vertelt aan ons waar je precies hulp bij zou willen ontvangen. Het scriptieproces bestaat namelijk uit meerdere onderdelen en we willen graag van je weten of je hulp wil ontvangen gedurende het gehele proces of slechts gedurende een onderdeel. We nemen dan contact met je op en bepalen in overleg welke scriptiebegeleider en welk proces het beste bij jouw hulpvraag om studiecoaching passen.

Zo kun je bijvoorbeeld vragen om een scriptiebegeleider die samen met jou de onderzoeksopzet van je scriptie ontwikkelt. Zo zorg je dat je een vliegende start maakt en dat je de rest van je scriptie vanuit een solide fundering kunt schrijven. Natuurlijk is het ook mogelijk om juist aan het eind van de scriptieperiode een begeleider in te huren. Op die manier kun je samen de laatste hand leggen aan de lay-out, de bronverwerking en –vermelding en kun je een laatste keer feedback ontvangen voordat het document definitief ingeleverd wordt.

Voor elke soort afstudeerbegeleiding kan er uit onze groep begeleiders een geschikte begeleider gevonden worden. Deze pagina bevat een overzicht van al onze begeleiders en hun expertises.

 

Afstudeerbegeleiding bij tentamensicoon van tentamen als onderdeel van afstudeerbegeleiding en studiecoaching

Het is bij Scriptium tevens mogelijk om een afstudeerbegeleider in te huren die per uur betaald krijgt om jou te helpen studeren en je voor te bereiden op eindtentamens. Op verzoek en op een locatie van jouw keuze neem je samen met de begeleider de stof door of creëer je samen samenvattingen of flashcards om vervolgens mee te studeren. Daarnaast werkt een afstudeerbegeleider als een stok achter de deur. Je wordt min of meer gedwongen om je geheel te richten op het studeren met een begeleider erbij.

Als we een begeleider kunnen vinden die gespecialiseerd is in de inhoud van de tentamens, kan een begeleider zelfs (bij)les geven en helpen met het verkrijgen van inzicht in de stof. Uit onze groep van meer dan veertig begeleiders kan er altijd wel één gevonden worden met de juiste achtergrond, vaardigheden en kennis.

 

Afstudeerbegeleiding bij essays en verslagenicoon van een verslag als onderdeel van afstudeerbegeleiding

Een begeleider kan ook helpen bij het schrijven en ontwikkelen van essays en verslagen. Natuurlijk kan een begeleider een verslag niet voor je schrijven, maar het is wel mogelijk om samen een opzet te maken of om geregeld feedback te ontvangen op reeds geschreven werk.

Daarnaast is het mogelijk om voltooid werk, voordat je het inlevert bij je onderwijsinstelling, na te laten kijken door een corrector van Scriptium op taal, structuur en/of inhoud. De corrector zorgt dan dat jouw ideeën zo nauwkeurig en net mogelijk op papier staan en dat je een optimaal cijfer kunt halen. Klik voor meer informatie over onze tarieven en voor de pagina waar je jouw scriptie kan uploaden op de links.

Kijk mijn thesis na

vlag gb scriptium 1 Nederlands•Engels
Scriptie nakijken op Taal, Structuur, APA én Inhoud voor een Spotprijs