De basis

Een van de belangrijkste zaken in je scriptie is het formuleren van een goede, wetenschappelijke onderzoeksvraag en de afbakening daarvan. De centrale vraag is de basis van je scriptie. Alles wat in de scriptie wordt behandeld staat in principe in het teken van het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Als je onderzoeksvraag niet goed is opgesteld, werkt dit vaak door op de rest van je scriptie.

Bij Scriptium krijgen we dikwijls scripties ter correctie binnen waarbij het probleem al bij de onderzoeksvraag begint. We zetten enkele problemen met de afbakening van je onderzoeksvraag voor je op een rijtje:

• De onderzoeksvraag bestaat uit twee of meerdere vragen. Een onderzoeksvraag dient normaliter uit één vraag te bestaan. Het zou nog binnen de lijntjes vallen als de tweede vraag zeer nauw aansluit op de eerste, maar twee onderzoeksvragen met twee verschillende thema’s is uit den boze. De basisregel is in elk geval: de onderzoeksvraag bestaat uit één vraag.

• De onderzoeksvraag is te beschrijvend. Idealiter is de onderzoeksvraag een onderzoekende vraag, dus een hoe- of waarom-vraag. Een beschrijvende onderzoeksvraag, zoals de vraag ”hoeveel leerlingen hebben ervaring met lesmethode X”, leidt vaak tot een beschrijvend onderzoek, waardoor je scriptie te weinig diepgang zal bevatten en er geen goede meta-analyse kan plaatsvinden. Dit tast de kwaliteit van je scriptie aan.

• De onderzoeksvraag is niet concreet genoeg. De gebruikte begrippen in de onderzoeksvraag zijn onvoldoende meetbaar, te abstract, waardoor je onderzoeksvraag ook niet duidelijk genoeg is.

• De onderzoeksvraag is voor meerdere interpretaties vatbaar. Ook dit heeft met een gebrek aan duidelijkheid te maken. Eenieder die de onderzoeksvraag leest, zou moeten kunnen begrijpen waar het over gaat, wat ermee wordt bedoeld en wat er onderzocht gaat worden

• De hoofdvraag overlapt met de deelvragen. De centrale vraag mag niet (deels) dezelfde vraag zijn als één van de deelvragen, want dit betekent dat de deelvraag overbodig is. Je moet de hoofdvraag zien als een kubus met open wanden. Daarin worden de blokken (deelvragen) geplaatst, totdat de grote kubus vol is.

• De hoofdvraag is te lang, bijvoorbeeld door bijzinnen of tangconstructies. Hou de onderzoeksvraag zo kort en bondig mogelijk

• De onderzoeksvraag sluit niet aan op het onderzoek, of beter gezegd, het onderzoek sluit niet aan op de afbakening van de onderzoeksvraag. Er worden allerlei zijpaden bewandeld die geen bijdrage leveren aan de uiteindelijke beantwoording van de hoofdvraag (er worden bijvoorbeeld theorieën behandeld die er niets mee te maken hebben). Voorkom dit probleem door onderzoeksvraag en onderzoek nauw op elkaar te laten aansluiten

• De onderzoeksvraag bevat wetenschappelijke termen (of vakjargon) die niet uitgelegd worden. Omdat het van belang is dat de lezer zo snel mogelijk begrijpt welke richting je met je scriptie op wilt gaan, is het soms noodzakelijk om vakjargon (kort) uit te leggen of begrippen te definiëren.

• De onderzoeksvraag is niet compleet genoeg. Met andere woorden, hij dekt niet het gehele onderzoek. Soms is het nodig de onderzoeksvraag iets langer te maken of iets anders te formuleren, opdat de vraag het hele onderzoek omvat

• De hoofdvraag is niet voldoende afgebakend. Baken je onderzoek zo scherp mogelijk af door één thema of onderwerp te kiezen. Een te brede onderzoeksvraag zorgt voor een langdradige scriptie waarbij je te veel zaken moet onderzoeken en te veel variabelen met elkaar in verband dient te brengen.

• Er is helemaal geen onderzoeksvraag geformuleerd. Bij sommige scripties is er geen onderzoeksvraag opgenomen. Er dient echter altijd een centrale vraag te worden opgesteld, want daar rust de rest van je scriptie op.

 

Laat het goedkeuren

Omdat het niet altijd even makkelijk is om een goede onderzoeksvraag te formuleren en de onderzoeksvraag af te bakenen, en vanwege het belang ervan voor je onderzoek, is het altijd goed om de onderzoeksvraag met je begeleider te bespreken voordat je je onderzoek aanvangt. Op een goede hoofdvraag kun je namelijk voortborduren, je bouwt een stevig fundament. Een slechte hoofdvraag zorgt vroeg of laat voor problemen in je scriptie. Wees daarom zo kritisch mogelijk en stel kritische vragen aan je begeleider.

Heb je vragen aan Scriptium, wil jij je scriptie laten controleren of heb je scriptiebegeleiding nodig? Contacteer ons via [email protected] of via de chat. We bieden je graag hulp aan!

 

Scriptie nakijken

Laat een reactie achter