Hoofdvraag formuleren

Bij het formuleren van de hoofdvraag van je scriptie of verslag is het belangrijk dat de vraag niet te breed is. Deze mag echter ook niet te smal zijn. Door de onderzoeksvraag op de juiste wijze af te bakenen, voorkom je dat je later in de scriptie in de problemen komt. Een te brede hoofdvraag zorgt er namelijk voor dat je te veel zaken moet onderzoeken en te veel verbanden zult moeten trekken om tot een coherent geheel te komen. Dit zal niet alleen veel meer tijd kosten. De lezer van de scriptie zal overspoeld worden met informatie en mogelijk verstrikt raken in een wirwar aan verbanden. Daarom is de afbakening van je onderzoek zeer belangrijk.

Afbakenen

Afhankelijk van de aard van je onderwerp of onderzoeksvraag kun je die op verschillende manieren afbakenen.

Afbakenen op perspectief

Het perspectief heeft betrekking op de invalshoek die je neemt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Een onderwerp kun je op verschillende manieren benaderen. Je kunt bijvoorbeeld bij een onderzoek naar communicatie van politici naar de burger toe een historisch perspectief nemen, waarbij je onderzoekt hoe het uitdragen van de boodschap zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Of je kunt dit vraagstuk onderzoeken vanuit het perspectief van de meest effectieve communicatiewijze in deze tijd. Probeer een onderwerp vanuit één perspectief te benaderen in plaats van vanuit verschillende perspectieven. Voordat je een onderzoeksvraag opstelt, als je je onderwerp hebt uitgekozen, kun je een selectie maken van de te gebruiken bronnen en stromingen binnen het onderzoeksdomein.

Afbakenen op plaats

De plaats heeft te maken met het geografische bereik van het onderzoek; de stad, de regio of het land. Een onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over het effect van een bepaald belastingbeleid in Nederland op de belastinginkomsten. In dat geval hoef je er geen vergelijkend onderzoek van te maken en ook nog eens de belastingregels in de VS te onderzoeken.

Afbakening van je onderzoek op sector

Dit heeft betrekking op de branche die je onderzoekt. Zo zou je onderzoek kunnen gaan over het vergroten van de beleving van campingbezoekers. Afhankelijk van wat je precies wilt onderzoeken kun je je onderzoeksvraag afbakenen op luxe campings of alle campings.

Afbakening op tijd

Dit heeft te maken met de periode die je onderzoekt. In een onderzoek naar de ontwikkeling van sociale media kun je de periode 2003-2016 nemen of bij een onderzoek dat handelt over de bedrijfsresultaten van je stagebedrijf, zou je het jaar 2015 kunnen nemen. Zorg er wel voor dat de afbakening van de periode die je onderzoekt te verantwoorden is. Bij een onderzoek naar het effect van de participatiewet is het logisch dat je het jaar 2015 als startpunt neemt, omdat deze wet begin 2015 is ingevoerd.

Afbakening van onderzoek op actoren

Een onderzoek kan betrekking hebben op één actor of verschillende actoren. Je kunt bijvoorbeeld bij een onderzoek naar een reorganisatie binnen het bedrijf het perspectief van het management nemen: ‘op welke wijze dient bedrijf X te worden gereorganiseerd om de winstcijfers te verhogen?’ Of je kunt het perspectief van de werknemers nemen: ‘welke rechten hebben werknemers bij een reorganisatie?’ Een ander voorbeeld: bij een onderzoek naar samenwerking in de zorg binnen een gemeente kun je de gemeente en wijkteams als te onderzoeken partijen opnemen in je onderzoeksvraag.

Zorgt een te brede hoofdvraag voor problemen, een te smalle hoofdvraag zal ertoe leiden dat je onderzoek te weinig diepgang bevat. Een voorbeeld van een te smalle hoofdvraag is:

Wat zal de winst van bedrijf X in 2017 zijn?

Een dergelijke onderzoeksvraag leidt er vaak toe dat je onderzoek te weinig diepgang bevat. Formuleer je onderzoeksvraag daarom bij voorkeur in een hoe-vraag, zodat er verbanden te trekken zijn.

Professionele scriptiehulp

De criteria ten aanzien van een goede scriptie worden strenger. Je wilt graag goed voor de dag komen. Je scriptie is uiteindelijk ook een visitekaartje op de arbeidsmarkt. Het is daarom niet verstandig om risico’s te nemen. Heb je moeite met het creëren van een goede samenhang en structuur? Of wil je dat de hele scriptie naar een hoger niveau wordt getild? Bij Scriptium hebben we professionele begeleiders en correctoren die persoonlijke ondersteuning bieden. Zij staan 7 dagen per week voor je klaar.

4 reacties

  1. Ik ben mijn onderzoeksvraag aan het afbakenen omdat mijn begeleider zei dat het niet ten gunste komt van de betrouwbaarheid en validiteit als het zo breed is. Dit snap ik niet goed. wordt door de afbakening de betrouwbaarheid oftewel de validiteit verbeterd?

  2. Hallo Joppe,
     
    Bedankt voor je vraag. De validiteit wordt met een goede afbakening verhoogd. Doordat je je vraag specificeert, zul je preciezer en dus beter meten wat je wilt meten. De betrouwbaarheid wordt niet zozeer verhoogd. Als het onderzoek steeds herhaald wordt met dezelfde methode, zouden dezelfde resultaten verkregen kunnen worden, ongeacht of je vraag breed of smal is.

  3. Dat hoeft niet per se. Waar je onderzoek heen gaat, wijst zichzelf uit. Daarbij hoef je niet te benoemen wat je allemaal hebt geëxcludeerd.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?