Afbakening van je onderzoek 3.33/5 (9)


Bij het formuleren van je hoofdvraag van je scriptie of verslag is het belangrijk dat je vraag niet te breed is (maar ook niet te smal). Door je onderzoeksvraag op de juiste wijze af te bakenen voorkom je dat je later in je scriptie in de problemen komt. Een te brede hoofdvraag zorgt er namelijk voor dat je te veel zaken moet onderzoeken en te veel verbanden zult moeten trekken om tot een coherent geheel te komen. Dit zal niet alleen veel meer tijd kosten, de lezer van je scriptie zal overspoeld worden met informatie en mogelijk verstrikt raken in het web aan verbanden. Daarom is het goed om je hoofdvraag af te bakenen.

Afhankelijk van de aard van je onderzoeksvraag kun je deze op verschillende manieren afbakenen:

• Afbakenen op perspectief: het perspectief heeft betrekking op de invalshoek die je neemt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Een onderwerp kun je op verschillende manieren benaderen. Je kunt bijvoorbeeld bij een onderzoek naar communicatie van politici naar de burger toe een historisch perspectief nemen, waarbij je onderzoekt hoe het uitdragen van de boodschap zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, of je kunt dit vraagstuk onderzoeken vanuit het perspectief van de meest effectieve communicatiewijze in deze tijd. Probeer een onderwerp vanuit één perspectief te benaderen in plaats van vanuit verschillende perspectieven. Voordat je een onderzoeksvraag opstelt, als je je onderwerp hebt uitgekozen, kun je een selectie maken van de te gebruiken bronnen en stromingen binnen het onderzoeksdomein.

• Afbakenen op plaats: de plaats heeft te maken met het geografische bereik van het onderzoek; de stad, de regio of het land. Een onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over het effect van een bepaald belastingbeleid in Nederland op de belastinginkomsten. In dat geval hoef je er geen vergelijkend onderzoek van te maken en ook nog eens de belastingregels in de VS te onderzoeken.

• Afbakenen op sector: dit heeft betrekking op de branche die je onderzoekt. Zo zou je onderzoek kunnen gaan over het vergroten van de beleving van campingbezoekers. Afhankelijk van wat je precies wilt onderzoeken kun je je onderzoeksvraag afbakenen op luxe campings of alle campings.

• Afbakenen op tijd: dit heeft te maken met de periode die je onderzoekt. In een onderzoek naar de ontwikkeling van sociale media kun je de periode 2003-2016 nemen of bij een onderzoek dat handelt over de bedrijfsresultaten van je stagebedrijf zou je het jaar 2015 kunnen nemen. Zorg er wel voor dat de afbakening van de periode die je onderzoekt te verantwoorden is. Bij een onderzoek naar het effect van de participatiewet is het logisch dat je het jaar 2015 als startpunt neemt, omdat deze wet begin 2015 is ingevoerd.

• Afbakenen op actoren: een onderzoek kan betrekking hebben op één actor of verschillende actoren. Je kunt bijvoorbeeld bij een onderzoek naar een reorganisatie binnen het bedrijf het perspectief van het management nemen: ‘op welke wijze dient bedrijf X te worden gereorganiseerd om de winstcijfers te verhogen?’ Of je kunt het perspectief van de werknemers nemen: ‘welke rechten hebben werknemers bij een reorganisatie?’ Een ander voorbeeld: bij een onderzoek naar samenwerking in de zorg binnen een gemeente kun je de gemeente en wijkteams als te onderzoeken partijen opnemen in je onderzoeksvraag.

Zorgt een te brede hoofdvraag voor problemen, een te smalle hoofdvraag zal ertoe leiden dat je onderzoek te weinig diepgang bevat. Een voorbeeld van een te smalle hoofdvraag is: wat zal de winst van bedrijf X in 2017 zijn?

Een dergelijke onderzoeksvraag leidt er vaak toe dat je onderzoek te weinig diepgang bevat. Formuleer je onderzoeksvraag daarom bij voorkeur in een waarom-, waardoor- of hoe-vraag, zodat er verbanden te trekken zijn.


Scriptie meteen nakijken

 

Kopen Chantix Kopen Zyban Koop Naltrexone Kopen Lady Era NL