Afbakening onderzoek

Om aan je scriptieonderzoek te kunnen beginnen moet je het onderwerp eerst afbakenen. Dit betekent dat je het onderwerp specifieker maakt. Je stelt dus eigenlijk grenzen aan het onderzoek. Op die manier maak je het onderzoek makkelijker voor jezelf. Een kleiner onderzoek is namelijk goed uit te voeren in de tijd en ruimte die je hebt voor de scriptie. Daarnaast maakt een afgebakend onderwerp jouw onderzoek betrouwbaarder. Maar hoe pak je dit nu precies aan? Op deze pagina lees je alles over het afbakenen van je onderzoek.

Hoe begin je?

Waarschijnlijk heb je al een onderwerp in gedachten dat je interessant vindt om te onderzoeken. Schrijf dit eerst op, ook als het nog te groot is om te onderzoeken. Dit onderwerp kun je vervolgens gaan afbakenen. Dit doe je door verschillende stappen te doorlopen. Houd bij het afbakenen altijd in gedachten wat jij interessant vindt om te onderzoeken. Het afgebakende onderwerp moet jou nog steeds aanspreken en je nieuwsgierig maken om het te onderzoeken.

1. Afbakenen deelonderwerp

Nadat je weet welk onderwerp je wilt onderzoeken, haal je daar een deelonderwerp uit. Je kiest hier een aspect van het grotere onderwerp. Je wilt bijvoorbeeld het onderwerp klimaatverandering onderzoeken. Dit specificeer je door ervoor te kiezen om de geschiedenis van klimaatverandering te onderzoeken.

2. Afbakenen op categorie

Vervolgens kun je het onderzoek afbakenen door bepaalde categorieën te kiezen binnen het onderwerp. Een categorie kan bijvoorbeeld slaan op personen, soorten of verschijnselen. Je kiest er bijvoorbeeld voor om het onderwerp dierenwelzijn te specificeren naar vissenwelzijn.

3. Afbakenen op plaats

Hierop kun je het onderzoek afbakenen door een specifieke geografische plaats te kiezen. Dit kan bijvoorbeeld een land, een stad of een rivier zijn. Je specificeert je onderzoek op een bepaalde plaats, omdat het onderzoek anders onmogelijk groot wordt. Dan is je onderzoek minder betrouwbaar. Wees je er dus altijd van bewust op welke plaats jouw onderzoek betrekking heeft.

4. Afbakenen op variabelen

Je kunt je richten op bepaalde variabelen binnen het onderzoek. Je onderzoekt dan een specifieke relatie of specifiek verband. Dit verband is dan de focus van je onderzoek. De focus op variabelen maakt het makkelijker voor je om het onderzoek haalbaar te maken.

5. Afbakenen op tijdsperiode

Je kunt je ook richten op een bepaalde tijdsperiode binnen het onderwerp. Het hoeft niet zo te zijn dat het onderwerp buiten die tijdsperiode niet relevant is, maar met een tijdsperiode maak je het onderzoek specifieker. Misschien kun je uiteindelijk uitspraken doen over een langere tijdsperiode.

6. Afbakenen op doelgroep

Het is ook belangrijk om de doelgroep af te bakenen. Op welke personen of groep mensen heeft jouw onderzoek betrekking? Je kunt de doelgroep vervolgens ook in de methodologie beschrijven.

7. Afbakenen op perspectief

Tot slot kun je het onderwerp benaderen vanuit een bepaalde invalshoek. Dit kan een bijzondere invalshoek zijn die eerder nog niet is onderzocht. Bij het onderwerp klimaatverandering kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het vanuit een economisch of geografisch perspectief te onderzoeken.

Voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld van het afbakenen van een onderwerp, waarbij de verschillende stappen zijn doorlopen. Leg jouw eigen onderwerp hier eens naast om te kijken hoe je je onderzoek zou kunnen afbakenen. Je hoeft niet alle stappen langs te gaan, elk onderzoek kan weer een andere manier van afbakening nodig hebben.

 • Onderwerp kiezen
  Dierenwelzijn

 • Deelonderwerp kiezen
  De invloed van dierenwelzijn op klimaatverandering

 • Categorie bepalen
  Vissenwelzijn

 • Plaats bepalen
  De Atlantische Oceaan

 • Tijdsperiode bepalen
  Van 2010 tot 2020

 • Doelgroep bepalen
  De vissers die invloed hebben op het vissenwelzijn

 • Perspectief bepalen
  Ecologisch perspectief

 • Het afgebakende onderzoek
  De invloed van vissers en vissenwelzijn in de Atlantische Oceaan tussen 2010 en 2020 op klimaatverandering vanuit een ecologisch perspectief.

Wanneer is je onderzoek genoeg afgebakend?

Je hoeft niet alle afbakeningsstappen te volgen om tot een goed afgebakend onderzoek te komen. Sommige manieren van afbakening zullen namelijk niet van toepassing zijn op jouw onderzoek. Het is belangrijk dat je weet wat je uiteindelijk precies wilt onderzoeken. Het moet makkelijk zijn om er vervolgens hoofd– en deelvragen bij op te stellen. Daarnaast moet het makkelijk zijn om de probleemstelling en doelstelling te formuleren.

Waar beschrijf je de afbakening van je onderzoek?

Het afbakenen van je onderzoek doe je in het begin van het scriptieproces. Je beschrijft het dan ook in je plan van aanpak en specifiek in het onderdeel van de probleemanalyse. Dit wordt ook wel het onderzoeksvoorstel genoemd.

Hulp van een professional

Zie je door de bomen het bos niet meer? Lukt het niet om met je scriptie van start te gaan? Dan is het wellicht een idee om scriptiebegeleiding van Scriptium in te schakelen. Onze begeleiders kunnen uitstekend helpen met het op zetten en verbeteren van je tekst. Daarbij staan ze 7 dagen per week voor je klaar.

Mijke - contentschrijver

Mijke is blogschrijfster bij Scriptium. Ze studeerde Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en studeert nu Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar passie voor schrijven houdt ze van lezen en toneelspelen. In haar vrije tijd wandelt ze graag door het mooie Amsterdam.

Mijke - contentschrijver

Mijke is blogschrijfster bij Scriptium. Ze studeerde Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en studeert nu Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar passie voor schrijven houdt ze van lezen en toneelspelen. In haar vrije tijd wandelt ze graag door het mooie Amsterdam.

Laat een reactie achter