Aanbevelingen in je scriptie

Aan het einde van de meeste scripties vind je een onderdeel met aanbevelingen. In dit deel geef je aanbevelingen aan een bedrijf, persoon, organisatie of instantie, of je geeft aanbevelingen op basis van de wetenschappelijke implicaties van je conclusies. Bij sommige studies zal het verplicht zijn om aanbevelingen te doen, terwijl het bij sommige studies een keuze is. De aanbevelingen komen voort uit het onderzoek dat je gedaan hebt. Maar hoe schrijf je nu precies het aanbevelingenhoofdstuk? Wat moet erin en hoe pak je het constructief aan? Op deze pagina lees je alles over aanbevelingen in je scriptie.

Wat zijn aanbevelingen in een scriptie?

Aanbevelingen zijn adviezen die je geeft naar aanleiding van je de beantwoording van je hoofdvraag. Aan wie je deze adviezen geeft, hangt af van waar je onderzoek over ging. Het kan zijn dat je onderzoek doet naar een probleem voor een bepaald bedrijf of persoon. In de aanbevelingen beschrijf je welke concrete oplossingen er zijn voor het probleem en welke maatregelen daarbij komen kijken. Met deze aanbevelingen kan het bedrijf in kwestie vervolgens actie ondernemen. In de aanbevelingen geef je adviezen op korte of lange termijn. Je schrijft je aanbevelingen naar aanleiding van de conclusie en discussie van je onderzoek.

Het kan ook zijn dat je aanbevelingen doet voor vervolgonderzoek op basis van de implicaties van je conclusies. Dit kan nuttig zijn wanneer er nog andere vragen te bedenken zijn die buiten de afbakening van jouw scriptie vielen. Een aanbeveling kan bijvoorbeeld zijn dat een vervolgonderzoek meer data zou verzamelen en analyseren om zo tot een betrouwbaarder antwoord te komen. In een hbo-scriptie zijn de aanbevelingen voor vervolgonderzoek vaak onderdeel van de discussie.

Samengevat kunnen de aanbevelingen uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Adviezen en oplossingen op basis van de beantwoording van je hoofdvraag.

 • Suggesties voor eventueel vervolgonderzoek.

Wanneer doe je aanbevelingen?

Aanbevelingen schrijf je aan het einde van je scriptieproces, wanneer je de conclusie van het onderzoek helder voor je hebt. Er zijn verschillende soorten onderzoeken waar aanbevelingen uit voort kunnen komen. Meestal schrijf je aanbevelingen na het doen van een ontwerpend of probleemoplossend onderzoek, omdat ze leiden tot een verandering van de huidige situatie. Dit zijn onderzoeken waar een probleemstelling bij komt kijken. Echter, ondanks dat ze niet direct gericht zijn op een verandering van de huidige situatie, kunnen verklarende of beschrijvende onderzoeksvragen ook leiden tot aanbevelingen.

Het kan ook zijn dat je jouw afstudeerscriptie tijdens je stage schrijft. Dan doe je aanbevelingen aan je stagebedrijf. In het onderzoek dat je doet kom je meestal tot een gedeeltelijke oplossing. De oplossing beschrijf je in de aanbevelingen. Daarbij schrijf je welke maatregelen er ondernomen kunnen worden om tot deze oplossing te komen. Het kan ook zijn dat jouw opdrachtgever zelf een oplossing uit jouw conclusie haalt.

Aanbevelingen scriptie afbeelding 1

Hoeveel aanbevelingen in een scriptie?

Voor elke (sub-)conclusie uit het onderzoek kun je één of meerdere aanbevelingen schrijven. Er bestaan geen vaste regels voor het aantal aanbevelingen, maar meestal kun je tussen de drie en zeven aanbevelingen geven. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van het aantal deelvragen die je hebt beantwoord en van de afbakening van je onderzoek. Als je onderzoek zich richt op één specifiek punt, dan zal het aantal aanbevelingen waarschijnlijk lager zijn, maar wel diepgaander.

Hoe verwerk je aanbevelingen in de scriptie?

Aanbevelingen vloeien voort uit de conclusie en discussie van je onderzoek. De aanbevelingen komen dus hierna en je maakt er meestal een apart hoofdstuk van. Echter, bij sommige scripties komen de aanbevelingen tussen de conclusie en de discussie te staan. Check dus goed wat de eisen vanuit je studie zijn over de volgorde van de scriptie. Je kunt een of meerdere aanbevelingen doen. Probeer goed duidelijk te maken welke aanbeveling bij welke conclusie hoort.

Wat is een goede aanbeveling? Tips van Scriptium

Hieronder zijn enkele tips van Scriptium te vinden voor het opstellen van een goede aanbevelingensectie in je scriptie.

 • Beschrijf het waarom
  Het is belangrijk om de aanbevelingen goed te onderbouwen. Schrijf daarom altijd duidelijk op waarom je een bepaalde aanbeveling doet. Verwijs hierbij naar het onderzoek dat je gedaan hebt en de conclusies die je hieruit kon trekken. Hierdoor worden je aanbevelingen geloofwaardiger en snapt de opdrachtgever direct waar een aanbeveling uit voortkomt.

 • Formuleer in duidelijke taal
  Zorg ervoor dat je concrete oplossingen en aanbevelingen aandraagt. Het is namelijk de bedoeling dat het bedrijf of de persoon in kwestie er direct iets mee kan. Als je erom heen draait lijkt het alsof je niet goed weet waar je het over hebt, dit komt niet professioneel over. Structureer de aanbevelingen goed in verschillende alinea’s.

 • Houd rekening met de randvoorwaarden
  Als je aanbevelingen doet is het belangrijk om rekening te houden met de randvoorwaarden. Je aanbevelingen moeten namelijk wel realistisch zijn en het moet mogelijk zijn om ze uit te voeren. Randvoorwaarden zijn de specifieke voorwaarden waar een oplossing aan moet voldoen. Deze zijn vaak aan het begin van je onderzoek gesteld door het bedrijf of de persoon in kwestie.

 • Praat erover met anderen
  Weet je niet zo goed wat voor aanbevelingen je moet doen aan de opdrachtgever? Praat er dan zoveel mogelijk over met anderen. Je kunt bijvoorbeeld brainstormen met een medestudent die ook met zijn of haar scriptieonderzoek bezig is. Daarnaast kun je altijd hulp vragen aan je scriptiebegeleider. Door met anderen over het onderzoek te praten kom je weer op nieuwe ideeën die interessant kunnen zijn voor de opdrachtgever.

 • Logisch verband met de conclusie
  Houd bij het schrijven van de aanbevelingen goed in je achterhoofd dat ze altijd uit je eigen onderzoek en conclusie moeten voortvloeien. De aanbevelingen moeten hier altijd een logisch verband mee hebben. Als je niet goed weet wat voor aanbevelingen je moet doen, kijk dan eens goed naar de verschillende conclusies. Haal daar vervolgens oplossingen uit waar je aanbevelingen over kunt schrijven.

 • Wees je bewust van de beperkingen van je onderzoek
  Wanneer je aanbevelingen schrijft, dien je aan te tonen dat je je goed bewust bent van de beperkingen van je onderzoek. Je hebt natuurlijk niet alles kunnen onderzoeken en niet alle relevante aspecten kunnen meenemen. De waarde van je conclusies dient dus op de juiste waarde geschat te worden.

Hulp van een professional

Het aanbevelingenhoofdstuk vormt het sluitstuk van je scriptie. In dit hoofdstuk toon je aan dat je logische verbanden kunt trekken en de resultaten kunt terugkoppelen naar de probleemstelling en onderzoeksvraag. Het gebeurt meer dan eens dat een scriptie wordt afgekeurd op te zwakke aanbevelingen. Twijfel je aan het niveau van je aanbevelingen? Heb je moeite met het verwerken van het commentaar van je beoordelaar? Schakel dan professionele hulp van Scriptium in. Onze experts hebben al meer dan 10.000 studenten geholpen bij het schrijven en verbeteren van hun scriptie. Daarbij staan zij 7 dagen per week voor je klaar. 

Mijke - contentschrijver

Mijke is blogschrijfster bij Scriptium. Ze studeerde Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en studeert nu Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar passie voor schrijven houdt ze van lezen en toneelspelen. In haar vrije tijd wandelt ze graag door het mooie Amsterdam.

Mijke - contentschrijver

Mijke is blogschrijfster bij Scriptium. Ze studeerde Interieurarchitectuur aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en studeert nu Design Cultures aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast haar passie voor schrijven houdt ze van lezen en toneelspelen. In haar vrije tijd wandelt ze graag door het mooie Amsterdam.

Laat een reactie achter

Je hebt al gestemd op dit artikel. Bedankt :-)
Wat vind jij van dit artikel?